WYWIAD. Sławomir Wroński – nowy przewodniczący Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych na Piaskach

2018-02-25 1:22:49

O wyborach do Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski, jej działalności i przyszłości rozmawialiśmy z Panem Sławomirem Wrońskim, nowym przewodniczącym Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych na Osiedlu Piaski w Legionowie

TiO: Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na stanowisko przewodniczącego Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski w Legionowie?

Sławomir Wroński: U podstaw mojej decyzji leży pragnienie zwiększenia aktywności Rady oraz chęć zintegrowania naszej osiedlowej społeczności. Jestem przewodniczącym jednej ze wspólnot, od pewnego czasu przepływ informacji Rada – Wspólnoty był ograniczony, ponadto w mojej ocenie niewystarczający. Nie pamiętam, aby Rada Osiedla zwróciła się z propozycją wzięcia udziału w zebraniu właścicieli wspólnoty i przedstawienia mieszkańcom w szerszej perspektywie sytuacji osiedla. Skutkiem był brak jednolitego stanowiska wspólnot w przypadku podejmowania newralgicznych decyzji. Przykładem niech będzie chociażby nowy budynek na osiedlu, który nadal budzi kontrowersje wśród mieszkańców osiedla. Mieszkańcy narzekają także na brak informacji na temat wpływu prac realizowanych w czasie przebudowy drogi 61 na funkcjonowanie osiedla. We wspólnych rozmowach doszliśmy do przekonania, iż należy coś zmienić oraz podjąć próbę aktywizacji szerszego potencjału mieszkańców. Pokazać, że razem jednak coś da się zrobić. Podjąłem wyzwanie. Mam nadzieję, iż uda się zrealizować założony cel.

TiO: Jak przebiegało głosowanie i jaki był jego wynik?

Sławomir Wroński: Wybory prezydium rady odbyły się w oparciu o statut Rady przegłosowany na Walnym Zebraniu Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski. Wyboru przewodniczącego rady jak i pozostałych członków prezydium dokonano spośród członków rady osiedla. Jak się okazało w prezydium znalazły się osoby, które dotychczas aktywnie działały na rzecz lokalnej społeczności. To dobry prognostyk na przyszłość. Liczę, że ze strony tych osób otrzymam pomoc i wsparcie.

TiO: Jak ocenia Pan dotychczasowe działania Społecznej Rady (np. co się Panu nie podobało w tej działalności, czy Rada zawsze reprezentowała interes wszystkich wspólnot mieszkaniowych na Piaskach itp.)?

Sławomir Wroński: Zasadniczą uwagą pozostaje bierność, a co za tym idzie brak przepływu informacji niepozwalający skutecznie reagować na niektóre pomysły właścicieli gruntów na osiedlu. Np. nadal nie wiemy jaka jest dokładnie przyszłość działki położonej w centralnym miejscu osiedla, należącej obecnie do Agencji Mienia Wojskowego. W ocenie mieszkańców bardzo źle zagospodarowanej i szpecącej całe osiedle. Obawiam się, iż zostaniemy kolejny raz postawieni przed faktem dokonanym. Nawiązując do drugiej części pytania, na przestrzeni ostatnich 2-3 lat można było odnieść pewne wrażenie, iż nie do końca Zarząd Rady Osiedla w sposób właściwy reprezentuje środowisko mieszkańców osiedla. W mojej ocenie Prezydium Rady zbyt mało angażowało się na rzecz wniosków wspólnot do władz miasta, mających na celu poprawienie wyglądu i funkcjonalności naszego Osiedla. Nie protestowano dostatecznie zdecydowanie wobec braku miejsc parkingowych dla mieszkańców nowego bloku, który miał być wybudowany w miejscu tzw. „okrąglaka”. Gdyby nie zdecydowana reakcja mieszkańców, istnieje duże prawdopodobieństwo, że powstałby blok z miejscami parkingowymi, z których już korzysta inna wspólnota.

TiO: Czy zamierza Pan coś zmienić w działalności Społecznej Rady?

Sławomir Wroński: Rada jako organ społeczny pełni funkcje doradcze, integrujące oraz koordynujące działania wspólnot mieszkaniowych. Przede wszystkim należy zmienić i usprawnić sposób komunikacji pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi Osiedla, w ramach samego Zarządu, a także współdziałanie z Radą Miasta, jej komisjami oraz z Prezydentem Miasta. Rada jako organ koordynujący działania powinna być niezależna i bezstronna oraz wspierać inicjatywy lokalne mieszkańców i … wreszcie wypełniać swoje podstawowe zadania określone w statucie. Chciałbym skuteczniej zabiegać o realizację potrzeb mieszkańców, a jest ich wiele np. pogarszający się stan dróg miejskich, częste podtopienia ulic i działek nawet w czasie słabych opadów czy mała ilość placów zabaw. Oczywiście będziemy wspierali pozytywne zmiany zachodzące na osiedlu np. budowę basenu, ścieżek rowerowych.

TiO: Na koniec już, czy mógłby Pan powiedzieć kilka zdań o sobie?

Sławomir Wroński: Jestem otwartym, szukającym wyzwań i kontaktu z interesującymi ludźmi 46- latkiem, choć też cenię sobie chwile prywatności w gronie najbliższych. Z wykształcenia jestem żołnierzem zawodowym, absolwentem WSO im. gen Józefa Bema w Toruniu oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie o profilu zarządzanie zasobami ludzkimi. Mam wspaniałą rodzinę – żonę i dwóch synów. Od ponad 20 lat mieszkam w Legionowie na osiedlu Piaski. Od kilku lat jestem przewodniczącym jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Moją pasją jest podróżowanie, wyjazdy na niezorganizowane wyprawy, wypady rowerowe oraz chodzenie po górach. W krótkich, wolnych chwilach wędkuję. WD.

Komentarze

1 komentarz

  1. waldi odpowiedz

    Nareszcie coś się ruszyło.Brawo dla Was może następni pójdą w Wasze ślady.Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *