WYWIAD TYGODNIKA Cześć i chwała bohaterom

2018-08-04 5:57:49

Rozmowa z Teresą Pakułą pomysłodawcą i realizatorem projektu pt. „Cześć i chwała Bohaterom powiatu legionowskiego”

Mazowieckie To i Owo: Proszę się przedstawić, skąd Pani pochodzi, gdzie Pani pracuje?

Teresa Pakuła: Jestem rodowitą legionowianką. Wychowałam się na III Parceli. Po ukończeniu szkoły podstawowej nr 4, uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Maturę zdałam 1972r. Dobrze pamiętam zawody sportowe organizowane dla dzieci z III Parceli przez córki przedwojennego architekta pana Wernika, panią- Czesławę Cichocką, Bronisławę Januszewską i Stefanię Jarzębską. Imprezy odbywały się w lato, gdy mieliśmy wakacje. Bronisława Januszewska brała udział w Powstaniu Warszawskim. Wiem to z ich opowieści.
W Liceum bardzo ważne i pouczające były wykłady polonistki pani Haliny Hejnickiej. Miło wspominam pana od geografii Jana Fluksa, panią od biologii Konstancję Dobrowolską. Pamiętam dyrektora LO pana Piotra Chruściela.
W domu rodzinnym zawsze obchodziliśmy święto Konstytucji w dniu 3 maja. Te wydarzenia ukształtowały moją osobowość. Jestem wszystkim wymienionym osobom bardzo wdzięczna.
Teraz na emeryturze, zaproponowano mi pracę na rzecz Fundacji Instytut Patrium. Wyraziłam zgodę i zostałam członkiem Zarządu Fundacji Instytut Patrium.

Szkoła podstawowa nr 4 w Legionowie- 1965 r. Na zdjęciu uczniowie klasy VI z panią Haliną Głuszcz. Uczyła nas matematyki. Dzięki niej polubiłam przedmioty ścisłe

TiO: Co to jest za Fundacja, kiedy powstała, o jakim profilu, jaką prowadzi działalność?

T.P.: Fundacja Instytut Patrium jest organizacją powstałą w lipcu 2017 r. zrzeszającą ludzi o poglądach prawicowych. Mamy na swoim koncie odsłonięcie Tablicy upamiętniającej wszystkie Ofiary Tragedii z dnia 10 kwietnia 2010 r. w kościele wojskowo-cywilnym w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 5. Fundatorami Tablicy byli mieszkańcy Legionowa i powiatu.
Fundacja współpracowała z Biurem Programu Niepodległa i pozyskała dotacje na zorganizowanie Wykładu Historycznego oraz Konkursu Strzeleckiego z okazji 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Imprezy odbyły się w Legionowie w dniach 24 i 25 listopada 2017 r. Dotacja została rozliczona prawidłowo.
Z okazji Konstytucji 3 Maja Fundacja razem z Ligą Obrony Kraju zorganizowała Konkurs Strzelecki w budynku LOK dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

TiO: Jaki aktualnie projekt Fundacja zamierza realizować?

T.P.: Minister Obrony Narodowej pan Mariusz Błaszczak ogłosiło otwarty konkurs pt. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, Zadanie nr 3 „Wszyscy pomagamy Bohaterom”. Napisałam projekt pt. „Cześć i chwała Bohaterom powiatu legionowskiego”, który zaadresowałam do wszystkich żyjących Bohaterów powiatu legionowskiego. Dla Fundacji Bohaterami są Legioniści Polscy, żołnierze Wojska Polskiego biorący udział w II Wojnie Światowej, żołnierze AK, Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci, Sybiracy, ludzie ukrywający Żydów w czasie II Wojny Światowej. Wniosek został złożony w terminie i pozytywnie rozpatrzony przez komisje. Fundacja otrzymała dotację z MON na projekt, który zaczniemy realizować od 6 sierpnia i trwać będzie do 21 grudnia br.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 1972 r. Na zdjęciu uczniowie klasy maturalnej z wychowawczynią panią Lilianną Ziemak. W klasie nasza Pani była lubiana

TiO: Co Fundacja w ramach projektu planuje wykonać?

T.P.: Z okazji święta Wojska Polskiego wyświetlimy film o gen. Józefie Hallerze, z okazji wybuchu II wojny światowej film o gen. Władysławie Andersie. Obydwa wydarzenia odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie POCZYTALNI przy ul. Tadeusza Kościuszki 8A w Legionowie- budynek Centrum Komunikacyjnego. Projekcja filmu pt. „Błękitna Armia 1917-1919” w dniu 17 sierpnia o godz. 18. Film pt. GENERAŁ POLSKICH NADZIEI Władysław Anders 1892-1970” zostanie wyświetlony w dniu 4 września br. Biblioteka jest współorganizatorem tych imprez.
Zamierzamy razem z Bohaterami powiatu legionowskiego świętować Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Będziemy organizować Koncert Patriotyczny, który odbędzie się w październiku br. Chcemy pomóc Bohaterom w dotarciu na uroczystości odbywające się w powiecie legionowskim, na groby współtowarzyszy, otoczyć opieką przy załatwianiu spraw codziennych. W grudniu br. zorganizujemy spotkanie integracyjne. Wszyscy Bohaterowie otrzymają paczki na święta Bożego Narodzenia.

Prosimy wszystkich Bohaterów i ich bliskich oraz mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy chcą uczestniczyć w naszym projekcie o kontakt z Fundacją.
Zapraszamy wszystkich chętnych a przede wszystkim młodzież do współpracy.
Nasza strona internetowa: www.patrium.pl
e-mail:biuro@patrium.pl
telefon 880 437 353.

TiO: Dziękujemy za rozmowę.

T.P.: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Legionowa i powiatu.
red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *