ZA MIEDZĄ. Policja zatrzymała 34 osoby w związku działalnością narkotykową

2017-06-23 7:14:08

WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJANTÓW Z WOŁOMINA ORAZ STOŁECZNEGO WYDZIAŁU DO WALKI Z TERROREM KRYMINALNYM I ZABÓJSTW WRAZ Z FUNKCJONARIUSZAMI Z INNYCH JEDNOSTEK GARNIZONU WARSZAWSKIEGO, SPAP WARSZAWA, BOA KGP ORAZ CBŚP, SKIEROWANE W PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWĄ, DOPROWADZIŁY DO ZATRZYMANIA 39 OSÓB W WIEKU OD 24 DO 60 LAT. PONAD 400 FUNKCJONARIUSZY, W TRAKCIE PROWADZENIA CZYNNOŚCI, PRZESZUKAŁO PONAD 60 MIEJSC. POLICJANCI UJAWNILI I ZABEZPIECZYLI, M.IN. BROŃ PALNĄ WRAZ Z AMUNICJĄ, PÓŁPRODUKTY SŁUŻĄCE DO PRODUKCJI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ HEROINĘ, KOKAINĘ I MEFEDRON. ZATRZYMANE OSOBY PODEJRZANE SĄ O UDZIAŁ W OBROCIE ZNACZNYCH ILOŚCI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH.

Kryminalni z wołomińskiej komendy w ramach prowadzonych czynności operacyjnych oraz prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie śledztwa, ukierunkowanego na zwalczanie przestępczości narkotykowej na terenie garnizonu warszawskiego, rozpracowali grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w Warszawie oraz powiecie wołomińskim.  Dalsze czynności w tym zakresie doprowadziły do ustalenia, że grupa ta swym zasięgiem obejmuje teren całego garnizonu warszawskiego.

Policjanci ustalili, że grupa, składająca się zarówno z kobiet, jak i z mężczyzn, w różnym przedziale wiekowym, uczestniczy w nielegalnym obrocie heroiną, kokainą, marihuaną, amfetaminą i mefedronem. Dodatkowo z posiadanych informacji wynikało, że osoby zamieszane w ten proceder mogły brać również udział w dokonywaniu innych przestępstw w tym, m. in. pobiciach ze skutkiem śmiertelnym, rozbojach i wymuszeniach rozbójniczych.

Posiadając taką wiedzę, w środę w godzinach porannych blisko 400 policjantów, w tym funkcjonariusze ze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, przeszukali łącznie 64 miejsca na terenie garnizonu stołecznego. Zatrzymanych zostało 39 osób w wieku od 24 do 60 lat, w tym 3 kobiety. W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczono jedną sztukę broni długiej – automatycznej oraz blisko 200 sztuk amunicji, dwie sztuki broni krótkiej wraz z amunicją w ilości około 100 sztuk, wiatrówkę oraz atrapę broni krótkiej. Na terenie jednej z posesji ujawnione zostały półprodukty służące prawdopodobnie do produkcji amfetaminy. Podczas przeszukań ujawniono i zabezpieczono również środki odurzające w postaci heroiny, kokainy oraz mefedronu.  Policjanci zabezpieczali także około 100 tys. złotych oraz wartościowe zegarki, biżuterię i monety kolekcjonerskie.

Wszystkie zatrzymane osoby zostały umieszczone w policyjnych celach. Są one podejrzane o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz o posiadanie ich w miejscu zamieszkania, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii może grozić kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Już w dniu zatrzymania wobec 12 osób sąd na wniosek Prokuratora Okręgowego  Warszawa Praga w Warszawie zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztów.  Nadal trwają przesłuchania zatrzymanych w prokuraturze i sądzie.  Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Jak podaje strona Komendy Stołecznej Policji, na ten moment Sąd wydał 34 wnioski o tymczasowe aresztowanie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *