Facebook


Zarząd Mazowsza z absolutorium i wotum zaufania

2020-09-07 7:03:38

fot. arch UMWM

Radni Mazowsza udzielili zarządowi województwa absolutorium i wotum zaufania. Zeszłoroczny budżet był mocno inwestycyjny. Zamknął się nadwyżką w wysokości 91,9 mln zł, a zadłużenie zmniejszyło się o blisko 200 mln zł.

Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2019 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Stabilną perspektywę Mazowsza potwierdziła również agencja ratingowa FITCH. Marszałek Adam Struzik podziękował radnym za zaufanie i podsumował zeszłoroczne działania – Ubiegły rok to jeden z największych w historii Mazowsza budżetów. Ponad 1 mld zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. Kontynuowaliśmy dotychczasowe i uruchomiliśmy nowe programy wsparcia dla samorządów lokalnych. Jednym słowem to był bardzo dobry rok.

Silny budżet

W 2019 r. dochody województwa wyniosły 3,3 mld zł. Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 91,9 mln zł. Co ważne, o blisko 200 mln zł zmniejszyła się kwota długu. W 2019 r. wydatki województwa wyniosły 3,2 mld zł. Największa pula środków – ponad 1,2 mld zł stanowiły wydatki na transport. Kolejne pozycje to „janosikowe” – 509 mln zł, ochrona zdrowia – 366 mln zł i kultura – 316 mln zł.

Ponad miliard zł na inwestycje

Największe środki ok. 590 mln zł władze Mazowsza przeznaczyły na inwestycje drogowe. Nie zabrakło tez inwestycji w szpitalach czy placówkach edukacyjnych i kulturalnych. W zeszłorocznym budżecie Mazowsza znalazły się m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w powiecie grodziskim, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w Prażmowie, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie (7,3 mln zł), modernizacja oddziału pediatrii w Szpitalu Dziecięcym im. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie (13,8 mln zł), zakup 13 ambulansów dla warszawskiego „Meditransu” (6,6 mln zł), dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych – Muzeum Niepodległości w Warszawie (7,5 mln zł).

Solidarnie z samorządami

Samorząd Mazowsza w 2019 r. kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia. W ubiegłym roku mazowieckie samorządy z Warszawy i okolic otrzymały ponad 22,2 mln zł na rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup wozów strażackich i sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych, tworzenie małej architektury, wyposażenie pracowni językowych i informatycznych, ochronę powietrza czy ogródki działkowe.

Mazowsze sprawnie wydaje środki unijne

W tej perspektywie unijnej (2014-2020) Mazowsze ma do wykorzystania aż 8,82 mld zł z UE. Region jest na ostatniej prostej. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 92 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza zatwierdził do dofinansowania ok. 3600 projektów na ponad 7,3 mld zł, podpisał z beneficjentami 3300 umów na kwotę 6,97 mld zł.

 

fot. mazovia.pl, Krzysztof Strzałkowski

Krzysztof Strzałkowski

radny województwa mazowieckiego

Plan finansowy za 2019 rok to blisko miliard złotych na inwestycje, z czego 600 mln zł przeznaczono na drogi wojewódzkie i blisko 250 mln zł na służbę zdrowia. To budżet nowych programów wsparcia autorstwa radnych województwa. To między innymi projekty w zakresie ochrony powietrza i programach wsparcia. W budżecie znalazły się też instrumenty wsparcia dla wyposażenia pracowni językowych  czy tworzenia małej architektury w miastach.

 

fot. mazovia.pl, Dorota Stalińska

Dorota Stalińska

radna województwa mazowieckiego

Cieszę się, że zarząd województwa mazowieckiego uzyskał absolutorium. Warto podkreślić, że 2019 rok nie był łatwy dla lokalnych włodarzy. Wszystkie samorządy w Polsce zamiast skupić się wyłącznie na rozwiązywaniu problemów swoich mieszkańców, muszą prowadzić również boje z przedstawicielami rządu o realizację różnych przedsięwzięć. Rząd powinien wspierać działania samorządów, a nie je blokować. Musimy wspólnie działać, aby realizować kolejne ważne projekty na rzecz mieszkańców Mazowsza.

 

fot. mazovia.pl, Piotr Kandyba

Piotr Kandyba

radny województwa mazowieckiego

Mimo wszystkich przeciwności, koalicja na Mazowszu PSL i Koalicja Obywatelska trzyma się mocno. Co do zeszłorocznego budżetu, to warto zwrócić uwagę na „janosikowe”, które w zeszłym roku wyniosło ponad pół miliarda złotych. Nie ma co się oszukiwać. Gdybyśmy mieli tyle dodatkowych pieniędzy w budżecie, to udałoby się zrealizować jeszcze więcej inwestycji, o które staramy się od kilku lat. Na wsiach i w mniejszych miejscowościach już udało nam się stworzyć piękne obiekty sportowe, tereny rekreacyjne, miejsca integracji, tylko brakuje ludzi. Po prostu mieszkańcy wyprowadzają się do miast. Rozumiem, że „janosikowe” ma wesprzeć słabsze regiony Polski, ale, żeby ten proces zatrzymać, pieniądze powinny zostać tu, czyli na Mazowszu.

 

fot. mazovia.pl, Skolimowski Krzysztof

Krzysztof Skolimowski

radny województwa mazowieckiego

Jestem zadowolony z wykonania zeszłorocznego budżetu. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej i dobremu planowaniu udało nam się zrealizować wiele istotnych dla mieszkańców inwestycji. Wszystkie subregiony korzystały z programów wsparcia i środków przyznanych przez sejmik oraz zarząd. Wynik głosowania potwierdza, że za Mazowsze jest odpowiedzialna koalicja radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Koalicji Obywatelskiej.

 

 

fot. archiwum prywatne, Anna Brzezińska

Anna Brzezińska

radna województwa mazowieckiego

Udzielone absolutorium przez nas radnych KO jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy z zarządem, który realizuje zadania samorządu województwa mazowieckiego z wielkim zaangażowaniem. Świadczy o tym dobre wykonanie budżetu, profesjonalna realizacja zadań oraz wynik finansowy województwa. Gratuluję całemu zarządowi udzielonego absolutorium. Jako radna będę wpierać i działać na rzecz dalszego rozwoju Mazowsza.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *