ZEGRZE. Deweloper od Portico Marina nie odpuszcza Zegrza?

2019-07-25 9:16:26

Niedawno ukazał się artykuł w „Chwili dla Ciebie” o walce mieszkańców w obronie skarpy na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Zegrzu. Z jego treści wynika, iż deweloper miał zaproponować mieszkańcom lokal w nowym apartamentowcu w zamian za wycofanie się z protestu

Przypomnijmy. Portico Marina ma być luksusowym apartamentowcem z ok. 100 lokalami. Ma powstać w Zegrzu na skarpie, nad samym brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego. Budynek ma być wyższy od istniejących już w pobliżu bloków, dlatego zasłoni i odgrodzi istniejące osiedle od jeziora. Pobliscy mieszkańcy obwiniają władze za dopuszczenie do takiej zabudowy poprzez zmiany w planie miejscowym. Dlatego też w maju 2018 r. wszczęli protest mający na celu niedopuszczenie do zabudowywania linii brzegowej zalewu w tym budowy Portico Marina. W dniu 5 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego, która utrzymywała w mocy pozwolenie na budowę aparthotelu Portico Marina w Zegrzu, wydane przez Starostę Legionowskiego. Tym samym budowa została wstrzymana. Niedawno w tygodniku „Chwila dla Ciebie” ukazał się artykuł opisujący kulisy protestu. Z jego treści wynika, iż deweloper proponował mieszkańcom dóbr w zamian za przerwanie protestu. Od tych rewelacji odcinają się protestujący mieszkańcy. W krótkiej informacji autorzy protestu wyjaśnili powyższą informację: „Największym zaskoczeniem była dla nas wypowiedź dewelopera…Z kim rozmawiał o swoich propozycjach..?! W każdym razie z nikim z protestujących mieszkańców, ani z żadną osobą upoważnioną przez nich do reprezentowania! Jesteśmy bardzo zaskoczeni kolejną propozycją wyremontowania schodów nad brzegiem jeziora, ponieważ tuż po wyborach, jeden z obecnych radnych, wziął już sobie za punkt honoru zadbanie o to miejsce w Zegrzu. Co prawda do dzisiaj nic się nie wydarzyło, ale do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. Z gazety dowiedzieliśmy się również o propozycji podarowania mieszkania w nowym apartamentowcu w zamian za wycofanie się z protestu. Czy to już jest korupcja? Ktoś, komuś, coś zaproponował, ale my nie mamy z tym nic wspólnego i całkowicie się od tych zakulisowych uzgodnień odcinamy!”

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *