ZEGRZE. Kolej do Zegrza na przełomie 2021 i 2022 r.

2018-08-13 9:45:02

Podczas sesji Rady Miejskiej w Serocku 27 lipca, zostały zaprezentowane założenia projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze Południowe. Jak wynika ze wstępnego harmonogramu realizacji zadania, pierwsze składy mogą pojawić się na stacji w Zegrzu już pod koniec 2021 roku


Linia kolejowa nr 28 z Wieliszewa do Zegrza ma długość zaledwie 3,7 km. Jest to linia jednotorowa i niezelektryfikowana. Została oddana do użytku w 1897 roku. Z powodu znacznego spadku liczby pasażerów i złego stanu infrastruktury w 1994 roku zawieszono ruch przewozowy na całej tej linii.

Dzieje inwestycyjne

Starania o przywrócenie połączeń kolejowych z Zegrzem Południowym rozpoczęto w październiku 2014 roku od konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele: PKP PLK S.A., ZTM, Marszałka Województwa Mazowieckiego, lokalnych samorządów oraz dziennikarze. W październiku 2015 roku nastąpiło podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie rewitalizacji i utrzymania linii kolejowej nr 28, którego założenia zostały poparte podczas konwentu samorządów Powiatu Legionowskiego w marcu 2016 roku. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w lutym 2017 roku decyzję o dofinansowaniu projektu pieniędzmi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Według propozycji do Zegrza miałyby dojeżdżać pociągi SKM, kończące obecnie bieg w Wieliszewie.

Dane techniczne i nowa stacja

Linia po rewitalizacji ma zostać zelektryfikowana i przystosowana dla pociągów SKM. Ma być również przygotowana na składy o długości dochodzącej do 181 m. Jej prędkość konstrukcyjna była określana na 60 km/h, po rewitalizacji ma wzrosnąć do 80 km/h. Dodatkowo na jej trasie mają powstać rozwidlenia torów i dwie krawędzie czynne peronów. Według projekcji SKM przewiduje się ponad 30 pociągów w ciągu doby w takcie godzinowym poza szczytem i takcie półgodzinnym w godzinach szczytu. Stacja końcowa ma powstać w Zegrzu Południowym w nowej lokalizacji (przed drogą dojazdową do Jednostki).

Harmonogram najbliższych działań

W latach 2018/2019 przewiduje się wykonanie Studium wykonalności, Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zaprojektowanie programu funkcjonalno – użytkowego. W 2019 planowany jest przetarg na wykonawcę inwestycje oraz prace przygotowawcze. Lata 2020 i 2021 mają być czasem na etap realizacji inwestycji. Przewidywane oddanie do użytkowania zrewitalizowanego odcinka linii kolejowej nr 28 to przełom 2021 i 2022 roku. Wartość całkowita zadania: 35 mln zł, Wydatki kwalifikowane wyniosą: 28, 5 mln zł, a wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ok. 23 mln zł.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *