ZEGRZE. Obchody Święta Wojska Polskiego przez zegrzyńskich żołnierzy

2018-08-17 1:14:44

We wtorek, 14 sierpnia br. w klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Tym razem miała ona wymiar szczególny, bo została zorganizowana wspólnie przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 26. Wojskowy Oddziała Gospodarczy.

Uroczystość odbyła się z udziałem wielu zaproszonych gości: władz samorządowych, zastępcy komendanta WSOWŁ, przedstawicieli służb mundurowych, duchowieństwa, a także w obecności żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Dowódcą uroczystości był zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia mjr Piotr Osiński, a poczet sztandarowy wystawił batalion zabezpieczenia CSŁiI.

W czasie obchodów komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura odczytał pismo ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w którym było napisane: „Święto Wojska Polskiego to szczególny dzień dla naszych żołnierzy, ale i dla całego społeczeństwa. To okazja do wspólnego manifestowania naszego patriotyzmu i przywiązania do wspaniałych tradycji polskiego oręża oraz czas na podziękowanie naszym żołnierzom za ich wierną służbę ojczyźnie”. Następnie Komendant Centrum zabierając głos podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej CSŁiI i 26. WOG za codzienny trud, dotychczasową służbę, życząc zdrowia, spełnienia marzeń, szczęścia i rozwoju zawodowego. 

Kolejny rok, tym razem wspólnie z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki obchodzimy Święto Wojska Polskiego, aby oddać hołd minionym pokoleniom żołnierzy polskich. 15 sierpnia – to data niezmiernie ważna w historii oręża polskiego, bowiem upamiętnia ona zwycięstwo i tryumf myśli wojskowej, a także pamięć o dowódcach ich bohaterstwie oraz poświęceniu żołnierzy. Bitwa warszawska, nazywana często „cudem nad Wisłą”, której obchodzimy 98. rocznicę, przesądziła o losach nie tylko Polski ale i całej Europy, dlatego w tym dniu składamy hołd bezimiennym bohaterom, którzy przed laty w krwawych zmaganiach poświęcili własne życie, by odeprzeć widmo ponownego zniewolenia Ojczyzny.   Święto Wojska Polskiego jest najważniejszym w kanonie żołnierskich świąt, bowiem jest ono kontynuacją Święta Żołnierza obchodzonego oficjalnie od 1923 r. ” – powiedział do zebranych komendant 26. WOG płk Grzegorz Gotowicz. Życzył stanowi osobowemu 26. WOG i CSŁiI wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

W czasie uroczystości Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura otrzymał Odznakę Pamiątkową 26. WOG, a Komendant 26. WOG płk Grzegorz Gotowicz Odznakę Pamiątkową CSŁiI. Podczas obchodów wręczone zostały również liczne akty mianowań oraz odznaczenia resortowe.

W tym dniu w Ogródku Jordanowskim Zegrza odbył się także Festyn z okazji Święta Wojska Polskiego, którego organizatorem było Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 26. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.\

Dla przybyłych zorganizowane były liczne atrakcje: animacje dla dzieci, smaczna wojskowa grochówka czy też stoiska z zabawkami i słodyczami. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie zaprezentowała swoje utwory wykonując przemarsz ulicami Zegrza, a występy zespołów Telefala (pomysłodawcą i inicjatorem jego powstania jest Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura), Smash z byłem żołnierzem CSŁiI Dominkiem Janiszewskim spowodowały dobrą zabawę uczestnikom Festynu.

Teks: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, Magdalena Sanecka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *