ZEGRZE. Pierwsze zwycięstwo mieszkańców Zegrza z Portico Marina

2019-02-07 3:23:05

 

Wojewódzki Sad Administracyjny uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego, która utrzymywała w mocy pozwolenie na budowę aparthotelu Portico Marina w Zegrzu. Tym samym budowa została wstrzymana

Portico Marina ma być luksusowym apartamentowcem z ok. 100 lokalami. Ma powstać w Zegrzu na skarpie, nad samym brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego. Budynek ma być wyższy od istniejących już w pobliżu bloków, dlatego zasłoni i odgrodzi istniejące osiedle od jeziora. Pobliscy mieszkańcy obwiniają władze za dopuszczenie do takiej zabudowy poprzez zmiany w planie miejscowym. Dlatego też w maju 2018 r. wszczęli protest mający na celu niedopuszczenie do zabudowywania linii brzegowej zalewu w tym budowy Portico Marina.

Decyzja RDOŚ i protesty

21 listopada br. Urząd Miasta i Gminy Serock ogłosił, że 30 października br. RDOŚ. wydał postanowienie ws. Portico Marina. Możemy w nim przeczytać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na środowisko. Jak twierdzą przeciwnicy budowy Portico Marina, postanowienie RDOŚ jest co najmniej zastanawiające: -Szokujący jest fakt, że postanowienie zostało oparte na raporcie o oddziaływaniu na środowisko, przygotowanym przez …inwestora Portico Project Management! To zastanawiające, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, posiadająca w swojej strukturze Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, do wydania opinii dot. monstrualnego aparthotelu Portico Marina, mającego powstać na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego wykorzystuje raport strony, w której interesie jest wykazanie jej niskiej szkodliwości – możemy przeczytać na stronie internetowej przeciwników luksusowego apartamentowca. – Czy nie jest to kolejny przykład, że organ państwa nie działa w interesie zwykłych mieszkańców, a jego wizja i misja to tylko puste słowa? – pytają mieszkańcy. Istnieje również obawa, że ta budowa będzie dopiero początkiem sukcesywnego zabudowywania linii brzegowej zalewu.

Pierwsze zwycięstwo

W dniu 5 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego, która utrzymywała w mocy pozwolenie na budowę aparthotelu Portico Marina w Zegrzu, wydane przez Starostę Legionowskiego. Tym samym budowa została wstrzymana. Jak poinformował adwokat Maciej Lipowski, prowadzący sprawę z ramienia protestujących mieszkańców, „w motywach ustnych orzeczenia sąd wskazał na wady decyzji organów obu instancji (Wojewody i Starosty) przejawiające się w szczególności brakiem analizy zmian ilości miejsc parkingowych jakich dokonywał w projekcie deweloper. Powierzchnia tych miejsc ma istotne znaczenie w kontekście konieczności uzyskania “decyzji środowiskowej”. Ponadto to z informacji podanych przez Macieja Lipowskiego wynika, iż „WSA wskazał na brak analizy spełnienia przez projekt parametru intensywności zabudowy i kierowania się w tym zakresie przez organy, niezgodnymi z prawem definicjami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.”

Nic nie jest pewne

Orzeczenie jest nieprawomocne. Przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak do czasu uprawomocnienie się wyroku lub jego uchylenia, zaskarżona decyzja nie wywołuje skutków prawnych, a więc pozwolenie na budowę nie powinno być wykonywane. Jak informuje adwokat Lipowski „Skutki wyroku trudno obecnej ocenić. Jeżeli wyrok się uprawomocni, największy wpływ na przełożenie go na realną sytuację będzie miała Gmina w ramach planowanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji, a także Starosta rozpatrujący ponownie wniosek o pozwolenie na budowę i oczywiście sam deweloper.”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *