POWIAT. Nowe skrzydło PZSiPS otwarte

2016-04-06 5:40:18

Nowoczesne i estetyczne sale oraz zaplecze sanitarno-gospodarcze dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych maluchów, czyli nowe skrzydło Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (PZSiPS) zostało uroczyście przekazane do użytku społeczności szkolnej.

W środę 6 kwietnia w uroczystej oprawie społeczność PZSiPS przejęła z rąk samorządowców nowe skrzydło szkolne. Wśród gości przybyłych na zaproszenie starosty legionowskiego Roberta Wróbla byli m. in. prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki, wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, Przewodniczący Rady Powiatu Szymon Rosiak, wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski, członkowie zarządu i Rady Powiatu Legionowskiego, ksiądz dziekan Lucjan Szcześniak, przedstawiciele Rady Rodziców PZSiPS, przedstawiciele placówek oświatowych z terenu powiatu, policji, straży miejskiej oraz wykonawcy inwestycji.

W nowo wybudowanych pomieszczeniach mieścić się będzie przedszkole specjalne, w którym dzieci będą miały do dyspozycji cztery sale, każda o innej funkcjonalności: sala służąca rozwijaniu komunikacji i aktywności poznawczej, sala wspomagająca rozwój aktywności ruchowej, w której prowadzone będą zajęcia terapii sensorycznej, sala przeznaczona do prowadzenia zajęć z zakresu aktywności twórczej oraz sala wyposażona i przystosowana do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych. Obecnie dyrekcja placówki zamawia wyposażenie klas przedszkolnych. Dzieci obejmą pomieszczenia we władanie we wrześniu tego roku.

Uroczystość przekazania zakończonej inwestycji była wyjątkowa, bo też inwestycja nie należy do standardowych samorządowych przedsięwzięć. Inwestorem zadania jest powiat, ale wsparcie finansowe na rozbudowę PZSiPS przekazały wszystkie gminy naszego powiatu. W sumie inwestycja kosztowała 5,1 miliona złotych. – Przekazanie nowych pomieszczeń dla przedszkola i społeczności szkolnej to okazja do wspólnego świętowania, ale powodów do tego jest co najmniej kilka. Z sukcesem zakończyliśmy jedną z największych w historii powiatu inwestycji, dzięki czemu niepełnosprawne maluchy zyskują fantastyczne warunki, w których specjaliści będą wspierać ich rozwój. Zakończone zadanie to pierwsze w historii powiatu tak duże przedsięwzięcie, które prowadzone było wspólnie przez wszystkie samorządy: środki finansowe na tę rozbudowę przekazały bowiem Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock i Jabłonna. Co więcej przy okazji rozbudowy szkoły udało się wykonać termomodernizację całego obiektu, zainstalować nowoczesną windę, zagospodarować teren wokół budynku włącznie z nowym, bezpiecznym placem zabaw. Równocześnie wyremontowaliśmy szatnię i zaplecze sali gimnastycznej, więc standard podniósł się w całym obiekcie. Mam nadzieję, że osiągnięte efekty zachęcą samorządy gminne do dalszej współpracy przy rozbudowie placówki. – powiedział w trakcie uroczystości starosta Robert Wróbel.

Starosta Robert Wróbel wraz z włodarzami gmin dali też początek procesowi wyposażania sal przedszkola. Podczas uroczystego oddania do użytku nowej części obiektu przekazali na ręce dyrektor Ewy Lewickiej tablicę multimedialną, która będzie wykorzystywana w zajęciach z przedszkolakami.

Otwarcie nowo wybudowanego skrzydła szkoły uświetniły swoimi występami dzieci z PZSiPS. Występ dały zarówno przedszkolaki, piosenką o Bobie Budowniczym nawiązując do zakończonej właśnie inwestycji, jak i uczniowie szkoły: obecni mogli wysłuchać duetu wokalnego oraz obejrzeć – nagrodzone w konkursie podczas Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego i Miasta Legionowo – przedstawienie teatralne.

Organizatorzy spotkania nie zapomnieli też o rodzicach, którzy mogliby być zainteresowani umieszczeniem swojej pociechy w Przedszkolu Specjalnym. Po części oficjalnej spotkania od 14.30 placówka otworzyła swoje podwoje dla szerokiej publiczności, organizując dzień otwarty. W ramach tego przedsięwzięcia można było zwiedzić nowo wybudowane pomieszczenia dla Przedszkola Specjalnego oraz porozmawiać z wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną PZSiPS.

Tekst i zdjęcia: Powiat Legionowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *