Facebook


LEGIONOWSKI. Praktykuj u Marszałka

2018-04-11 8:20:16

Dobra wiadomość dla studentów z Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego organizuje cykl letnich płatnych praktyk zawodowych. Praktyki to nie tylko dobry sposób na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, ale także możliwość sprawdzenia własnych umiejętności i poszerzenia wiedzy. Nabór wniosków rusza 9 kwietnia br. Na chętnych czeka 100 miejsc. Co ważne praktyki są płatne. Każdy praktykant otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2055 zł brutto.


Praktyki odbywać się będą w lipcu, sierpniu i wrześniu w siedzibie urzędu marszałkowskiego – w Warszawie i jego delegaturach w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Na studentów czeka 100 miejsc. Praktyki będą trwały 20 dni roboczych w danym miesiącu i obejmą 150 godzin pracy w urzędzie. Każdy student może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym.
Program „Praktyki u Marszałka” skierowany jest do studentów zameldowanych w województwie mazowieckim i jednocześnie studiujących na stacjonarnych studiach wyższych I i II stopnia (licencjackich, magisterskich i inżynierskich) na uczelniach państwowych i prywatnych na Mazowszu. Do udziału w praktykach mogą zgłaszać się studenci, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów i są poniżej 26 roku życia.

– Doświadczenie zawodowe to dziś jedno z podstawowych kryteriów, jakimi kierują się pracodawcy poszukujący nowych pracowników. Dobrym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, które bardzo ułatwiają dziś konkurowanie na rynku pracy, są staże i praktyki zawodowe. Stąd pomysł na realizację naszego programu. Liczba osób zainteresowanych praktykami, co roku przewyższająca limit dostępnych miejsc, pokazuje, że była to bardzo dobra decyzja – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Rekrutacja składa się z trzech etapów. Najpierw kandydaci muszą prawidłowo wypełnić i w terminie złożyć wniosek zgłoszeniowy. Drugim etapem jest test wiedzy o Mazowszu, który odbędzie się w maju tego roku, ostatnim – rozmowa kwalifikacyjna.
Warto podkreślić, że praktyki w urzędzie marszałkowskim są płatne, a kwota wynagrodzenia jest z roku na rok coraz wyższa. W tym roku studenci, którzy zakwalifikują się do programu otrzymają po 2055 zł brutto na podstawie podpisanej z nimi umowy zlecenia.
Jak podkreśla Wiesława Miecznikowska, z-ca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Kadr i Płac – Studenci będą mogli wybrać, w którym departamencie, kancelarii czy delegaturze chcą odbyć praktykę. Zapraszamy studentów wszystkich kierunków, natomiast preferowanymi są: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia oraz kulturoznawstwo. Chcemy, aby studenci mogli nabyć doświadczenie w tym, co ich interesuje i z czym wiążą swoja przyszłość. Każdy z praktykantów ma też swojego opiekuna, który przybliża zasady pracy w urzędzie, ale również powierza konkretne zadania. Studenci bardzo sobie cenią te zadania, ponieważ po pierwsze – sprawdzają swoją wiedzę, którą zdobyli na studiach z tym, w jaki sposób wykorzystać ją w praktyce, a po drugie uczą się nowych umiejętności, których program studiów często nie obejmuje np. rozmowy z klientem.
Podczas praktyk studenci poznają specyfikę działania urzędu marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami. W praktyce sprawdzą, jak realizowane są sprawy urzędowe, a przede wszystkim poznają kulturę organizacyjną urzędu.

Rusza rekrutacja

Nabór wniosków o odbycie praktyk studenckich w ramach programu „Praktyki u Marszałka” rusza już 9 kwietnia br. i potrwa do 27 kwietnia br.
Formularze „Wniosków o przyjęcie na praktyki” wraz z regulaminem praktyk dostępne są na stronie urzędu www.mazovia.pl (w zakładce „Praktyki w UMWM”). Zgłoszenia można składać osobiście w punktach kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Okrzei 35 (IV piętro pok. 424a) lub w delegaturach urzędu w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu lub Siedlcach, a także wysyłać pocztą na adres ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa.
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: praktyki@mazovia.pl.

Źródło: www.mazowieckie.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *