Facebook
LEGIONOWO. Nie wygasili mandatów Smuniewskiego i Smogorzewskiego

2018-04-06 8:20:01

Oskarżenia prezydenta Smogorzewskiego wobec radnego Leszka Smuniewskiego okazały się bezzasadne. Prezydentowi Smogorzewskiemu radni również nie wygasili mandatu, ale to było wiadomo od samego początku

Na ostatniej sesji radni głosowali za wygaszaniem mandatów prezydenta Romana Smogorzewskiego i radnego Leszka Smuniewskiego. Z powodu braku wyjaśnień nie rozpatrywano wniosku dotyczącego radnej Agnieszki Borkowskiej.

Gdzie mieszka Smuniewski?

Na styczniowej sesji Rady Miasta, prezydent Roman Smogorzewski zarzucił radnemu Leszkowi Smuniewskiemu, że nie mieszka w Legionowie i nielegalnie pobiera dietę radnego, o czym rzekomo mieli go poinformować mieszkańcy. Wypowiedź ta została uznana przez Przewodniczącego Rady Miasta Janusza Klejmenta za podstawę do wszczęcia postępowania. Po złożeniu wyjaśnień przez radnego Smuniewskiego, większość radnych uznała, że oskarżenia te były niesłuszne.

Czy prezydent prowadzi działalność?

Rada jednocześnie odrzuciła wniosek mieszkańca o wygaszenie mandatu prezydenta Romana Smogorzewskiego, z powodu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w zakresie handlu oraz wynajmu nieruchomości. Podstawą takiej decyzji były zlecone opinie prawne oraz wyjaśnienia prezydenta. Opozycyjni radni protestowali jednak przeciwko sposobowi rozpatrywania tego wniosku. Zlecone opinie nie zostały bowiem doręczone radnym. Natomiast prezydent Smogorzewski sam decydował o tym komu zostaną one zlecone.

Wiceprezes i radna Borkowska

Nie był natomiast rozpatrywany wniosek o wygaszenie mandatu radnej Agnieszki Borkowskiej. Jeden z mieszkańców zarzucił jej, iż jako wiceprezes SML-W zarządza ona działalnością gospodarczą z wykorzystaniem majątku gminy, co jest zakazane. Do rady nie dotarły bowiem jeszcze wyjaśnienia radnej.

QK /Jacek

Jankowski

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *