Facebook


LEGIONOWO. Śledztwo ws. działki na Parkowej

2017-07-07 6:00:24

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 czerwca 2017 podjęła postanowieniem umorzone wcześniej śledztwo w sprawie prezydenta. Sprawa dotyczyła m.in sprzedaży działki przy ul. Parkowej. A o co chodziło w tej sprawie, dowiecie się z naszego kalendarium:

Sprzedaż działki przy stadionie – Kalendarium

Maj 2013 r.
Rada Miasta Legionowo na wniosek prezydenta podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, w celu przekształcenia go w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka miała prowadzić taką samą działalność jak likwidowany zakład tzn.: zarządzać gminnymi nieruchomościami, budować i remontować budynki, zarządzać targowiskiem, utrzymywać tereny zielone. Prezydent miał przeprowadzić czynności związane z likwidacją zakładu oraz opracować i podpisać akt założycielski.

Lipiec 2013 r.
Prezydent Miasta Legionowo opracowuje i podpisuje akt założycielski spółki KZB Legionowo Sp. z o. o. W akcie tym prezydent wprowadza zapis o możliwości sprzedaży nieruchomości o wartości ok. 200 mln zł, które Gmina Legionowo wniosła jako swój wkład do nowo utworzonej spółki – KZB sp. z o. o.

Październik 2014 r.
Prezydent Miasta Legionowo wszczyna postępowania ws. podziału nieruchomości przy stadionie miejskim w wyniku, którego zostanie wydzielona działka nr 49/14 o pow. 3000 m2.

Styczeń 2015 r.
Współwłaścicielka spółki „Milenium”, jako pełnomocnik KZB Legionowo Sp. z o. o., występuje do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie o wydanie decyzji ws. wyłączenia z gruntów przy stadionie miejskim z produkcji leśnej, z przeznaczeniem pod budowę szkoły sportowej.

Luty 2015 r.
Współwłaścicielka spółki „Milenium”, jako pełnomocnik KZB Legionowo Sp. z o. o., występuje do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie o zmianę ostatecznej decyzji ws. wyłączenia z gruntów przy stadionie miejskim z produkcji leśnej, w ten sposób, że powodem wyłączenia z produkcji leśnej ma być nie budowa szkoły sportowej, ale centrum sportowo-szkoleniowego wraz z infrastrukturą.

Marzec 2015 r.
KZB Legionowo Sp. z o. o. podpisuje ze spółką „Milenium” umowę dzierżawy dotyczącą części działki nr 49/4 (po podziale dz. nr 49/14).

Czerwiec 2015 r.
KZB Legionowo Sp. z o. o. otrzymuje decyzję o pozwoleniu na budowę na działce nr 49/14 Centrum Sportowo-Szkoleniowego i natychmiast przepisuje je na spółkę „Milenium”.

Czerwiec – lipiec 2015 r.
Na terenie działki nr 49/14 spółka „Milenium” rozpoczyna budowę Centrum Sportowo-Szkoleniowego.

Lipiec 2015 r.
Prezydent wydaje decyzję podziałową, w wyniku której z terenu przy stadionie miejskim zostaje wydzielona działka nr 49/14 o pow. 3000 m2.

Sierpień 2015 r.
Prezydent Miasta Legionowo, jako zgromadzenie wspólników KZB Legionowo Sp. z o. o., wyraził zgodę na sprzedaż użytkowania wieczystego działki nr 49/14 na preferencyjnych warunkach. Sprzedaż ma być rozłożona na 18 bardzo nisko oprocentowanych rat (1,75% rocznie), które powinny być spłacane przez 10 lat.

Wrzesień 2015 r.
KZB Legionowo Sp. z o. o. sprzedaje, na preferencyjnych warunkach, użytkowanie wieczyste działki nr 49/14 spółce „Milenium”.

KK.

Poniżej odsyłamy do poprzednich artykułów dotyczących całej sprawy:

Śledztwo umorzone, niejasności pozostały
Wznowiono śledztwo ws. prezydenta

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *