LEGIONOWSKI. Spółdzielnia energetyczna „Słoneczny Serock”

2021-03-05 6:45:29

15 lutego powołana została serocka spółdzielnia energetyczna „Słoneczny Serock”, która zaoferuje mieszkańcom gminy dostęp do ekologicznego, niskoemisyjnego źródła energii. Spółdzielnia pozwoli każdemu chętnemu na zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych. Podstawą działania spółdzielni będzie zrealizowana jej staraniem centralna instalacja fotowoltaiczna o szacowanej mocy 0,5 – 0,7 MW

Panele, będące źródłem wytwórczym, zostaną zainstalowane na terenie dawnego składowiska odpadów w Dębem, wieńcząc jednocześnie proces jego rekultywacji. Po spełnieniu kryteriów formalno-prawnych i wybudowaniu pierwszego źródła wytwórczego spółdzielnia zacznie prowadzić działalność jako czynny podmiot. Założenia czasowe przewidują, że stanie się to w przeciągu mniej więcej dwunastu miesięcy. Grono założycielskie spółdzielni wynosi 30 osób.

Skąd pomysł na spółdzielnię?

Projekt, którego celem jest wsparcie wdrożenia idei spółdzielni energetycznych na naszym terenie realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego. To odpowiedź na coraz silniej rysujący się trend zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Zamierzamy również w ten sposób skorzystać z możliwości jakie w polskim systemie prawnym dają niedawne nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, które wprowadziły pojęcie Spółdzielni Energetycznych. Spółdzielnie, co do zasady tworzą członkowie społeczności lokalnej. Spółdzielnia jawi się jako szansa na lokalne, tanie i przyjazne środowisku źródło energii elektrycznej dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Jest to również alternatywa dla polityki modernizacji (transformacji) sektora energetycznego, który aktualnie wymaga pilnych inwestycji. Zadaniem spółdzielni energetycznych jest produkcja energii w ośrodkach rozproszonych i konsumpcja tej energii na własne potrzeby spółdzielców (np. lokalnych przedsiębiorców i gospodarstw domowych) reprezentujących gminy miejsko-wiejskie. Jak wykazała praktyka gospodarcza, w wielu regionach UE, w których powstały spółdzielnie energetyczne, w istotny sposób przyczyniły się one do wzrostu zamożności społeczności lokalnych i poprawy jakości życia.

Dlaczego fotowoltaika?

Fotowoltaika jest jednym z najprężniej rozwijających się rynków z działu odnawialnych źródeł energii. Cały świat zaczyna się skupiać na OZE z powodu zmian klimatycznych związanych z rosnącą emisją CO2 i trudności instytucjonalnych z realizacji innych niskoemisyjnych źródeł energii. Moduły fotowoltaiczne to źródło czystej energii elektrycznej, stosunkowo proste w montażu i obsłudze, dzięki czemu większość gospodarstw domowych może pozwolić sobie na montaż „prywatnej elektrowni”. Spółdzielnia energetyczna jest następnym krokiem w tym kierunku. Pozwala ona na zagospodarowanie nieatrakcyjnych terenów, znaczne obniżenie kosztów budowy instalacji (względem instalacji na dachu) jak i podłączenia użytkowników, którzy ze względu na architekturę swoich budynków lub rozmiary działek, nie są w stanie zamontować paneli u siebie, lub źródła indywidualne nie pokrywają w pełni własnego zapotrzebowania na energię.

Przewidujemy że pilotażowa spółdzielnia pozwoli wprowadzić najbardziej efektywne standardy jej funkcjonowania i przyczyni się do rozwoju tej instytucji w skali gminy, służąc tym samym interesom społeczności lokalnej i włączając ją aktywnie w przedsięwzięcie. Wierzymy, że wyniki tej pracy i rzetelna analiza wszystkich argumentów, pomogą Państwu podjąć świadome kroki co do zaangażowania i ewentualnej roli w spółdzielni.

Dlaczego Dębe?

Najprostsza odpowiedź – bo znajduje się tam teren stanowiący własność Miasta i Gminy Serock, który po zamknięciu składowiska w przeważającej części jest nieużytkowy.

Dzięki wybudowaniu w tym miejscu źródła wytwórczego możliwa będzie jednoczesna rekultywacja składowiska, jak i pozyskanie bezemisyjnego źródła energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna na czaszy dawnego składowiska, to ostateczne rozwiązanie kwestii przyszłości obiektu, który dawniej był źródłem uciążliwości dla sąsiadów – Jakub Szymański, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Przypomnijmy: Spółdzielnia będzie posiadała formułę otwartą – zachęcamy Państwa do kontaktu, zadawania pytań i dołączania do tej konkurencyjnej na rynku energetycznym formuły.
kontakt: tel.: 22 782 88 27
lub 22 782 88 31
e-mail: konsultacje@serock.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *