Bronił Pułtuska przed powodzią

2016-04-26 3:22:50

Jerzy Król i Zbigniew Maliszewski – byli przedstawiciele pułtuskich władz pożegnali w Legionowie pułkownika Stanisława Pawińskiego, który ratował Pułtusk w czasie powodzi. Na pogrzebie zabrakło obecnych pułtuskich włodarzy, ale my pamiętamy o takich ludziach i chcemy przybliżyć sylwetkę pułkownika.

Stanisław Pawiński –saper – członek Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców urodził się w 1932 roku w Ostrołęce.Naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu rozpoczął w 1952 roku, po ukończeniu której został skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej w 1batalionie saperów 1Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej i wyznaczony na dowódcę plutonu w kompani technicznej.

W batalionie służył do 1983 roku zajmując różne stanowiska służbowe do dowódcy batalionu włącznie, które pełnił w latach 1977 -1983, a następnie został przeniesiony do rezerwy.

Podczas swojej służby wojskowej uczestniczył w wielu ćwiczeniach realizując zadania związane z zabezpieczeniem inżynieryjnym działań współczesnego pola walki. W latach 1961- 1962 wraz z saperami budował Szkołę Podstawową w Izabelinie, która otrzymała imię 1batalionu saperów kościuszkowskich. Był inicjatorem budowy strzelnicy koszarowej w miejscowości Popławy. Brał udział w akcjach przeciwpowodziowych i pracach na rzecz gospodarki narodowej m.in. bronił przed powodzią miasto Pułtusk. W latach 1958-1960 uczestniczył w grupie rozminowania województwa warszawskiego zdejmując miny i niewybuchy za co został odznaczony “Medalem za Rozminowanie Kraju”.

Wielokrotnie wyróżniany za sumienną i rzetelną służbę wojskową odznaczeniami i medalami w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz pamiątkowym medalem “Zasłużonemu Saperowi WP”. Całą swoją zawodową służbę wojskową pełnił w 1bataloinie saperów 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Będąc w stanie spoczynku zajmował się działalnością społeczną, kierował wspólnotą mieszkaniową, był członkiem Rady Osiedla Piaski, aktywnie działał w Stowarzyszeniu Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców.

Pożegnania zmarłego dokonał Zbigniew Maliszewski będący w latach 1975- 1985 zastępcą Naczelnika Miasta i Gminy w Pułtusku, jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Przeciwpowodziowego.

Szanowny Panie Pułkowniku, mój serdeczny przyjacielu.

Dla mnie, dla Twojej Rodziny, przyjaciół, żałobników jest to bardzo smutna chwila, że musimy się z Tobą pożegnać.

Jeszcze 1 kwietnia rozmawialiśmy telefonicznie, m. in. na temat Twojego przyjazdu do Pułtuska w związku ze Świętem Sapera.

Pozwól Przyjacielu, że w imieniu własnym i byłych władz Pułtuska z końca lat 70- tych i początku 80- tych oraz obecnych władz i przybyłych kolegów z Pułtuska serdecznie Ciebie pożegnamy, a jednocześnie przypomnimy o Twoich zasługach dla Pułtuska i jego mieszkańców.

To między innymi dzięki Tobie, jako dowódcy Jednostki Wojskowej w Pułtusku, przy pełnej akceptacji pułkownika Stanisława Dudka Szefa Dywizji Saperów nie ponieśliśmy strat w ludziach w czasie powodzi w 1979 r.

To pod Twoim dowództwem żołnierze amfibiami ewakuowali 451 rodzin, 1650 osób z terenów zalanych z dolnej części Pułtuska do punktów ewakuacyjnych.

To Ty spowodowałeś, ze został pobudowany most pontonowy z możliwością dostania się do zalanych budynków.

To Twoi saperzy zabudowali wyrwę na wale o długości ponad 120 metrów, również wykonali wyrwę na wale za Pułtuskiem, celem spłynięcia wody z miasta.

To z Tobą jako władze miasta współpracowaliśmy w stanie wojennym. Nie dopuściłeś do tego, a by nasze decyzje, czy dyrektorów zakładów pracy były negowane przez grupy operacyjne czy komisarzy.

To Ty dokonywałeś odrestaurowania zabytkowych koszar, wykonałeś nowe ogrodzenie, a teraz wszystko zostało zrujnowane. Jak zobaczyłeś, co się stało z koszarami i terenem, odwiedzając mnie w domu, mało nie dostałeś zawału.

Kończąc z wielkim smutkiem , żegnamy Ciebie, jako człowieka zacnego, koleżeńskiego a szczególnie mojego przyjaciela.

Cześć Twojej pamięci.

Pożegnania zmarłego dokonał Zbigniew Maliszewski będący w latach 1975- 1985 Zastępcą Naczelnika Miasta i Gminy w Pułtusku, jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Przeciwpowodziowego.

Tygodnik Pułtuski

Więcej przeczytasz:

Pożegnanie Pułkownika Stanisława Pawińskiego

Tragiczny finał zebrania

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *