Burmistrz z absolutorium

2016-06-29 1:31:02

W poniedziałek 27 czerwca odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Serocku poświęcona m. in. rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015 rok oraz udzielenia burmistrzowi Sylwestrowi Sokolnickiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

W minionym roku na wydatki inwestycyjne gmina przeznaczyła 12 mln zł oraz na zadania remontowe kwotę 1,8 mln zł.

Wodno-kanalizacyjne inwestycje

Do najważniejszych inwestycji zaliczono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowa Góra, Stasi Las i w Skubiance wraz z przepompownią ścieków, rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska, Jadwisin, Szadki, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej, Sadowej, Oleńki, Nodzykowskiego, Kuligowskiego, Zielonej, Milewskiego i Krasińskiego w Serocku wraz z przepompownią ścieków, budowę parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodnika przy ul. Pułtuskiej, modernizację dróg i parkingów w Zegrzu, zagospodarowanie terenu wokół Izby Pamięci w Serocku, oraz przebudowę nawierzchni dróg gminnych w Jadwisinie. Ponadto na budowę oświetlenia drogowego zrealizowanego w Serocku przy ul. Sadowej, Oleńki, Radziwiłła, w Jadwisinie przy ul. Parkowej oraz w Borowej Górze przy ul. Sosnowej wydano 413 766,51 zł.

Trzynaście „za”

W swoim wystąpieniu Sylwester Sokolnicki podkreślał, że gospodarkę finansową gminy w 2015 roku można uznać za dobrą. Według niego zrealizowano wszystkie założenia inwestycyjne i remontowe. Zaś gmina pozyskała 4,7 mln zł ze środków zewnętrznych, w tym 3,7 mln zł stanowiły środki pochodzące z Unii Europejskiej. Po przedstawieniu stanowisk stałych komisji Rady Miejskiej w Serocku, które pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska odczytała wniosek dotyczący udzielenia burmistrzowi Sylwestrowi Sokolnickiemu absolutorium za 2015 rok. W następnej kolejności przystąpiono do głosowania nad tą uchwałą. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

oprac. JR

Fot. UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *