COVID-19 a zapalenie serca

2021-01-25 12:11:24
COVID-19 nierzadko trzęsie naszym organizmem w posadach. Po przebyciu choroby możemy jednak pozostać z powikłaniami, których diagnozowanie jest trudne. Dysponujemy już pierwszymi badaniami na temat tego jak COVID-19 wpłynąć może na stan naszego serca. Badania serca odbywały się na grupie sportowców, którzy przeszli zakażenie COVID-19. Na tej bazie stawiane są dziś pierwsze kroki w diagnozowaniu powikłań dotyczących mięśnia sercowego. Poniżej najważniejsze ustalenia na bazie zaleceń dla sportowców wydanych przez The American College of Cardiology’s Sports and Exercise Cardiology Section.

 

Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce uszkodzenia mięśnia sercowego przy infekcji COVID obejmują elektrokardiogram, poziom troponin, echo serca oraz obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego.

Troponiny

Badania troponin w celu wykrycia urazu serca związanego z COVID-19 należy wykonać co najmniej 24 do 48 godzin po wysiłku. Należy je powtórzyć po podobnym okresie odpoczynku po izolowanym wykryciu nieprawidłowości. Utrzymujący się podwyższony poziom troponiny powinien skłonić do diagnostyki mięśnia sercowego za pomocą rezonansu magnetycznego (RM). W przypadku braku zmian w badaniach obrazowych, należy wziąć pod uwagę przyczyny ogólnoustrojowego wzrostu stężenia troponin. Wśród sportowców z trwale podwyższonym poziomem troponiny, ale z prawidłowym obrazem serca w rezonansie, należy ocenić objawy kliniczne. Przy ich występowaniu zaleca się zmniejszenie wysiłku fizycznego przez co najmniej trzy miesiące. Z kolei u osób z podwyższonym poziomem troponin, ale bez objawów klinicznych, można rozważyć wcześniejszy powrót do treningów. Badanie troponiny sercowej oznaczanej metodą wysokoczułą (hs-cTn) może prowadzić do wyników fałszywie dodatnich i zbyt późnego powrotu do treningów.

Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce uszkodzenia mięśnia sercowego przy infekcji COVID obejmują elektrokardiogram, poziom troponin, echo serca oraz obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. The American College of Cardiology’s Sports and Exercise Cardiology Section opracowało zalecenia dotyczące diagnostyki u sportowców.

Echo serca

Echo serca a ostatnio także USG płuc są ze względu na nieinwazyjność i łatwą dostępność jednymi z pierwszych metod, które są używane przy ocenie pacjentów z COVID-19. Zmiany w echo serca stwierdza się nawet u 33% pacjentów z COVID. Echo serca dostawcza ważnych informacji dotyczących frakcji wyrzutowej i funkcji skurczowej serca w przebiegu infekcji COVID. Trzeba jednak pamiętać, że w echo serca u sportowców można również wykryć fizjologiczne zmiany, które pokrywają się z tymi w COVID, np. lekki przerost mięśnia lewej komory serca.

RM

Nagła śmierć sercowa u sportowców może być wywołana zapaleniem mięśnia sercowego poprzedzonym infekcją wirusową. Ten mechanizm powinien być też brany pod uwagę u osób zakażonych COVID. Objawy, w tym ból w klatce piersiowej, nietolerancja wysiłku, komorowe zaburzenia rytmu i nieprawidłowe wyniki badań (tj. podwyższenie poziomu biomarkerów sercowych, upośledzenie funkcji skurczowej komory w echo serca) uzasadniają wykonanie RM serca. RM jest cennym narzędziem przy ocenie diagnostycznej u sportowców z objawami klinicznymi i średnim lub wysokim prawdopodobieństwem zapalenia mięśnia sercowego. W RM można stwierdzić zmiany w sekwencji T1 i obrzęk widoczny w sekwencji T2-zależnej.

Znaczenie kliniczne

U sportowców z niskim prawdopodobieństwem zapalenia mięśnia sercowego, przy izolowanych zmianach w RM i przy braku objawów klinicznych, nie należy zakładać, że doszło do uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu COVID. Zaleca się dalszą ocenę ryzyka w przypadku podejrzenia komorowych zaburzeń rytmu np. z wykorzystaniem testów wysiłkowych o maksymalnym wysiłku i rozszerzonego monitorowania rytmu serca w warunkach ambulatoryjnych. Jeśli wyniki tych badań są w normie, możliwy jest powrót do treningów przy ścisłym monitorowaniu klinicznym. Nie należy wykonywać RM serca u szerokiej grupy osób, jeśli nie jest to uzasadnione ryzykiem lub objawami klinicznymi.

Do metod diagnostycznych w zapaleniu serca zalicza się badanie troponin, echo serca i rezonans magnetyczny. Echo serca jest badaniem szeroko dostępnym, nieinwazyjnym i nie generuje nadmiernych kosztów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *