DZIWIĘ SIĘ. Park wypożyczony na zawsze?

2017-09-16 3:45:02

Ponad 10 lat temu prezydent nieodpłatnie użyczył jednej z prywatnych spółek część, położonego w centrum miasta, parku im. Jana Pawła II. Spółka zorganizowała tam boisko i ustawiła urządzenia, z których mogą korzystać tylko uczniowie prowadzonej przez spółkę szkoły. Umowa użyczenia była 2-krotnie przedłużana. A w tym czasie, spółka ogrodziła sobie teren o powierzchni ponad 2000 m2 solidnym stalowym płotem.

MACIEJ LERMAN
mlerman@tio.com.pl

Po długotrwałej i trudnej do zrozumienia wymianie korespondencji z rzeczniczką legionowskiego ratusza, okazało się że spółka od 2 lat zajmuje ten teren bezumownie. Ostatnia umowa wygasła bowiem w czerwcu 2015 r. Przy okazji wyszło na jaw, że miasto nieodpłatnie użycza też innym jakieś nieruchomości. Ale jakie? komu? – nie wiadomo. Na odpowiedzi w tej sprawie redakcja czeka już ponad 2 miesiące.

W międzyczasie redakcji udało się dotrzeć do treści umowy zawartej z spółką przez miasto. Z zawartych tam zapisów wynika, że z chwilą wygaśnięcia umowy teren powinien zostać niezwłocznie przekazany Gminie Legionowo, po uprzednim uporządkowaniu go na własny koszt przez spółkę. Nic takiego jednak nie nastąpiło i nic nie wskazuje na to, aby spółka zamierzała się stamtąd wynieść.

Oczekując na wyjaśnienia tej sytuacji przez władze miasta sięgnęliśmy do przepisów. Okazuje się, że prezydent jako organ wykonawczy gminy jest zobowiązany do gospodarowania gminnymi nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, a także do zachowania szczególnej staranności w procesie zarządzania mieniem komunalnym. Na czym jednak, w tym przypadku, staranność prezydenta miałaby polegać nie wiadomo.

Z przekazanych redakcji przez ratusz informacji nie wynika bowiem, aby przez ostatnie 2 lata władze miasta podjęły jakiekolwiek kroki w celu wykonania umowy i odzyskania należącej do miasta działki. Więcej, sądząc po solidności ogrodzenia, można przypuszczać, że część miejskiego parku na dobre już przeszła w prywatne ręce.

Podsumowując. Umowa wygasła 2 lata temu, spółka bezumownie użytkuje teren miejskiego parku, prezydent obowiązany do szczególnej staranności w gospodarowaniu mieniem publicznym, a jednocześnie znany z wyjątkowej zaradności, jeśli chodzi o jego prywatny majątek – nie robi nic…

ML

Komentarze

2 komentarze

  1. Paweł odpowiedz

    “Zgodnie z art. 11 ust. 1 – 3 pr. pras., dziennikarz jest uprawniony do uzyskiwania informacji. W imieniu jednostek organizacyjnych informacji mają udzielać ich kierownicy, zastępcy, rzecznicy prasowi lub inne upoważnione osoby, w granicach obowiązków powierzonych im w tym zakresie. Ponadto kierownicy tych jednostek są obowiązani umożliwiać dziennikarzom nawiązanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród nich informacji.
    (…) zgodnie z art. 23 ustawy ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

  2. AGNIESZKA odpowiedz

    A szkoła chwali się pięknym terenem, z którego mogą korzystać jej uczniowie i czesne od nieświadomych rodziców kosi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *