EKOLOGIA. Koniec cięć w Puszczy Białowieskiej!

2021-11-26 6:31:50

Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Skarbowi Państwa – Nadleśnictwom Białowieża, Browsk i Hajnówka wycinki drzew. Sąd uznał, że działania leśników stanowią zagrożenie dla gatunków objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Zakaz cięć obejmuje m.in. siedliska dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, sóweczki oraz włochatki, chrząszczy związanych z zamierającymi i martwymi drzewami a także m.in. starodrzewy


Decyzja Sądu jest wynikiem złożenia na początku listopada br. przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot wniosku o zabezpieczenie powództwa, tj. o zakazanie podejmowania w przyszłości wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Zabezpieczenie uzyskano w ramach procesu, który toczy się z powództwa cywilnego Pracowni przeciwko Skarbowi Państwa-Lasom Państwowym od grudnia 2017 r.
Przypomnijmy, że po wyroku TSUE z 2018 r. wskazującym, że cięcia w Puszczy Białowieskiej były nielegalne, Lasy Państwowe i resort środowiska podjęły kolejne decyzje o surowcowej eksploatacji Puszczy, wprowadzając aneksy dla nadleśnictwa Białowieża i Browsk. Leśnicy rozpoczęli cięcia przewidziane w aneksach w październiku br. Prace prowadzono sprzecznie z obowiązującym prawem.
Po decyzji Sądu Pracownia skierowała do pełnomocnika Lasów Państwowych wezwanie do niezwłocznego zaprzestania wycinki oraz niepodejmowania wycinki w przyszłości.
Dalsze prowadzenie wycinek na siedliskach i miejscach występowania chronionych gatunków będzie ewidentnym lekceważeniem wymiaru sprawiedliwości przez Lasy Państwowe. Dołożymy wszelkich starań, by patrzeć leśnikom na ręce – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
Puszcza Białowieska stanowi wyjątkowy przykład trwania naturalnych procesów ekologicznych i biologicznych. To właśnie z uwagi na te wyjątkowe wśród innych lasów w Polsce cechy została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Konflikt pomiędzy potrzebami i wymogami ochrony Puszczy Białowieskiej a działaniami Lasów Państwowych jest ogromny.

Historia konfliktu dotyczącego Puszczy Białowieskiej:

W 2016 r. Minister Jan Szyszko pomimo protestów środowiska naukowego i przyrodniczego podpisał aneks dla Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża, zwiększając skalę wycinek do 188 tys. m3.
W 2017 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał decyzję nr 51, która zezwala leśnikom na wycinki chronionych dotychczas drzewostanów ponadstuletnich w całej Puszczy Białowieskiej.
W grudniu 2017 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, wobec braku możliwości zaskarżenia wycinek w Puszczy na drodze administracyjnej, złożyła pozew cywilny przeciwko Skarbowi Państwa.
W latach 2016-2018 trwały masowe wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej z czego połowę w najcenniejszych fragmentach Puszczy – drzewostanach ponadstuletnich.
W kwietniu 2018 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wycinki są bezprawne. Resort środowiska wstrzymał cięcia, by uniknąć wielomilionowych kar.
W marcu 2021 r. minister Edward Siarka podpisał aneksy, w których przewidziano kolejne eksploatacyjne cięcia Puszczy.
W październiku 2021 r. leśnicy rozpoczęli realizację aneksów, naruszając ustalenia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.
W ramach toczącego się procesu cywilnego, w dniu 4 listopada 2021 r., Pracownia złożyła wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci zakazu cięć w najcenniejszych fragmentach Puszczy. W dniu 8 listopada 2021 r. Sąd przychylił się do wniosku Pracowni i wstrzymał wycinki drzew.

Stowarzyszenie
Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *