HISTORIA. Legionowski „Strzelec”

2020-11-20 6:25:27

Przemarsz członków Związku Strzeleckiego ulicą Piłsudskiego w 1935 r.
przypomina, że część organizacji społecznych w Legionowie w II RP miała paramilitarny charakter. Na zdjęciu uwagę zwraca ówczesna architektura – wieża stacji transformatora z 1928 r., a po lewej – zachowana do dziś kamienica z 1930 r.
(ul. Piłsudskiego 15). Widać na niej szyld: „Sprzedaż żelaza”, sklepu prowadzonego przez żydowskich kupców Szyję Szruta i Abrama Gincberga

Związek Strzelecki był organizacją skupiającą przede wszystkim młodzież w wieku przedpoborowym. Prowadził działalność w zakresie wychowania obywatelskiego i fizycznego, organizował obozy przysposobienia wojskowego. Ideowo był związany z obozem Józefa Piłsudskiego. Brał aktywny udział w organizowanych na terenie Legionowa uroczystościach państwowych oraz inicjował defilady, np. 19 marca z okazji urodzin J. Piłsudskiego.

Strzelec” został założony w Legionowie w 1927 r. Organizacyjnie podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Dlatego jego komendantem w 1934 r. był sierżant Mieczysław Maćkowiak. Prezesem związku został oficer legionowskiego garnizonu – kpt. Konstanty Piotrowicz, kawaler krzyża Virtuti Militari, właściciel willi przy ul. Balonowej 8. W garnizonie służył na stanowisku zarządcy Głównej Składnicy Balonowej. Natomiast Referat Wychowania Obywatelskiego „Strzelca” prowadził Stanisław Olejnik.

Zarówno kamienica przy ul. Piłsudskiego 15, jak wieża stacji trafo zachowały się do dziś
Fot. K.K.

Związek Strzelecki w Legionowie dzielił się na trzy grupy: członków czynnych, wspierających i koło przyjaciół. Pierwsza obejmowała przedpoborowych tzw. junaków I stopnia (34 osoby) i II stopnia (19 osób), a także sportowców (13 osób), orlęta (w 1934 r. w organizacji) oraz grupę 32 rezerwistów. Junacy utworzyli w Legionowie silne drużyny piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. W „Strzelcu” uprawiano także boks, lekkoatletykę oraz ping–pong. Rozwinięte szkolenie pozwoliło 22 członkom zdobyć w 1934 r. Państwową Odznakę Sportową (POS). W tym samym roku 13 młodych mężczyzn z Legionowa ukończyło obóz Przysposobienia Wojskowego.
Druga grupa, członków wspierających liczyła 102 osoby, natomiast koło przyjaciół tworzyły 82 osoby. Lokal organizacyjny „Strzelca” mieścił się w murowanej oficynie stojącej w głębi posesji przy ul. Kościuszki 5 (naprzeciwko stacji PKP). Parterowa świetlica została wyposażona w radioodbiornik, adapter i niewielką biblioteczkę.
Związek Strzelecki w Legionowie był silną organizacją. 26 marca 1933 r. powstał jego oddział żeński, któremu przewodniczyła Eugenia Kosydarska, aktywna działaczka legionowskiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Żeński „Strzelec” składał się z dwóch sekcji. Pierwsza skupiała pracownice Wojskowych Warsztatów Balonowych, natomiast do drugiej należały pozostałe mieszkanki Legionowa.

Jacek Szczepański
Tekst archiwalny

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *