Facebook


HISTORIA. Prezydent Mościcki w Legionowie – Właściciel huty wita głowę państwa

2020-07-21 6:52:22

Prezydent Mościcki w Legionowie, „Tygodnik Illustrowany”, nr 37, 10 września 1927 r.

Przeglądając pożółkłe strony „Tygodnika Ilustrowanego” z 1927 r., natknęliśmy się w Muzeum Historycznym na niepozorne, ale istotne zdjęcie dotyczące dziejów Legionowa. Zamieszczono je pomiędzy fotografiami przedstawiającymi zjazd cukrowników w Warszawie, wystawę komunikacyjną i Targi Wschodnie we Lwowie. Zdjęcie ukazuje wizytę prezydenta RP Ignacego Mościckiego… w Legionowie


Wiedzieliśmy wprawdzie, że prezydent przebywał na terenie legionowskich koszar 27 sierpnia 1927 r. Odsłonił wówczas pomnik ku czci żołnierzy 2. Pułku Wojsk Kolejowych, poległych w wojnie 1920 r. oraz wręczył sztandar legionowskiej jednostce. Jednak dzięki informacji prasowej dowiedzieliśmy się także, że głowa państwa zwiedziła wówczas legionowską hutę szkła, położoną na terenie osady parcelacyjnej Jabłonna Legjonowa. Prezydent przyjechał na zaproszenie hrabiego Maurycego Potockiego, będącego prezesem Rady Nadzorczej zakładu. Na zdjęciu widzimy, jak wita on dostojnego gościa chlebem i solą w bramie zakładu od ul. Kościuszki.
Niecałe trzy lata później, w styczniu 1930 r. inne poczytne czasopismo, pt. „Światowid” poinformowało czytelników o ogromnym pożarze huty szkła w Legionowie. Był to poważny cios dla tego najstarszego legionowskiego zakładu przemysłowego, mającego znaczący wpływ na rozwój naszej miejscowości. Huta została uruchomiona w 1897 r. w pobliżu ówczesnej stacji Jabłonna Kolei Nadwiślańskiej (od 1934 r. stacja Legionowo). Jej pierwszymi akcjonariuszami byli hr. August Potocki, Hipolit Sosnowski i warszawska firma Haberbusch.

Pożar legionowskiej huty według „Światowida” nr 3 z 25 stycznia 1930 r.

W tym czasie w hucie produkowano głównie butelki do piwa, wina i koniaku. W 1904 r. zakład zatrudniał 70 robotników. Po zakończeniu I wojny światowej i kryzysu z nią związanego, nowa Spółka Akcyjna przystąpiła do rozruchu huty, który wymagał przeprowadzenia poważnych napraw m.in. ceglanego komina fabrycznego (jednego z dwóch). Zakład wznowił produkcję 2 grudnia 1920 r.
W kolejnych latach 1920-1922 został zmodernizowany. Wzniesiono wówczas dodatkowe piece hutnicze i wanny hartowni. W okresie międzywojennym huta z przestojami produkowała głównie butelki do piwa i oranżady. W 1933 r. Spółka wydzierżawiła część huty żydowskiemu przedsiębiorcy Kaganowi, który rozpoczął produkcję tafli szklanych. Jak wspominają starsi mieszkańcy, przeniósł on część produkcji do huty szkła w Sandomierzu, o której było tak głośno podczas jednej z ostatnich powodzi. Pod koniec lat 30., według przedwojennej monografii Legionowa Józefy Iwaszkiewiczówny, przystąpiono do likwidacji Spółki Akcyjnej Huty Szklanej.
Jacek Szczepański

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *