JABŁONNA. Gmina chce przenieść pomnik, ale nie ma na to pieniędzy

2018-07-01 3:24:41

Urząd Jabłonny wraz z renowacją Pomnika Orła Białego w Chotomowie, chce również przenieść go w nowe miejsce. Pomysł ten spotkał się z dezaprobatą mieszkańców oraz radnych. Wraz z nieuzyskaniem przez Gminę dofinansowania na ten cel przenosiny pomnika zostały odroczone


W tym roku ma rozpocząć się renowacja Pomnika Orła Białego. Podczas zebrania wiejskiego w Chotomowie mieszkańcy poprosili, aby pomnik został odnowiony na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Urząd Gminy wraz z renowacją pomnika chce go rozebrać i przenieść go w inne miejsce. Powodem przenosin jest tamujący się ruch podczas uroczystości patriotycznych ruch na ul. Partyzantów. Pomysł ten spotkał się ze złym przyjęciem mieszkańców.

Dofinansowanie

Jak poinformował nas Michał Smoliński z UG Jabłonna: -Prace związane z remontem pomnika i rewitalizacją terenu na którym się znajduje planowaliśmy sfinansować ze środków zewnętrznych. Stąd też aplikowaliśmy o pieniądze w Programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”- dodaje jednak: – Niestety nasz wniosek obecnie nie uzyskał dofinansowania ale odwołaliśmy się od tej decyzji. Dofinansowanie uzyskały w większości mniejsze projekty, o mniejszej skali i kosztach.

W tym roku tylko renowacja

Wraz z nieuzyskaniem dofinansowania Gmina planuje na ten rok jedynie odnowienie pomnika, a związane z tym koszty mają zostać pokryte z budżetu Gminy.- Wolą większości mieszkańców, a szczególnie tych, którzy żyją tu od pokoleń jest, żeby pomnik pozostał w tym miejscu, w którym jest obecnie. Ten pomnik jest symbolem – powiedział na majowej sesji Witold Modzelewski. Jednakże Gmina na nadchodzące lata ma inny plan związany z chotomowskim pomnikiem.

Nie rezygnują z planów

Michał Smoliński informuje również: -Nie rezygnujemy jednak z wcześniejszych planów i jeśli w kolejnych latach uzyskamy dofinansowanie ze środków zewnętrznych wrócimy do pomysłu i realizacji rewitalizacji miejsca w którym znajduje się pomnik w Chotomowie. -Czas pokaże, czy do tej pory niezadowoleni mieszkańcy i radni zmienią zdanie co do tego pomysłu.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *