JABŁONNA. Kanalizują i wodociągują

2015-10-14 1:35:53

Na ostatniej sesji UG Jabłonna przedstawiono koncepcję skanalizowania i zwodociągowania gminy. Plany przewidują m. in. budowę kilkunastu kilometrów kanalizacji i utworzenie stacji uzdatniania wody, która ma uniezależnić zachodnią część gminy od dostaw z Legionowa.

 

– Zostało uzyskane pozwolenie na budowę kanalizacji po północnej stronie ulicy Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od ulicy Zegrzyńskiej do Chotomowskiej. A sam projekt został rozliczony – przekonywał Marcin Michalski. Łączna długość zaprojektowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do przyległych nieruchomości to ok. 4 km. Trwają również prace projektowe dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w Chotomowie z przepompownią na ul. Jasnej. Kanalizacja ta obejmie ulice Serdeczną, Życzliwą, Gwiaździstą, Szafirową, Szczęśliwą, Pogodną, Radosną, Tęczową, Jasną i Partyzantów. Długość projektowanej sieci to ok. 6 km. Termin realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewidziany jest na przyszły rok.

Trzy etapy

Zastępca wójta przedstawił również koncepcję skanalizowania Chotomowa w trzech etapach, których realizacja może przebiegać niezależnie, ponieważ każdy etap to oddzielna zlewnia. Pierwsza, to zlewnia do przepompowni Radosna. Do niej mają trafiać ścieki z ulic: Małej, Słonecznej, Bagiennej, Księżycowej, Promiennej, Willowej, Spokojnej i Radosnej. Długość kanalizacji ok. 4,5 km. Druga zlewnia do przepompowni Dobra, która obejmuje ulice: Świetlistą, Dobrą, Bagienną i Parkową. Długość kanalizacji – ok. 3 km. Trzecia zlewnia do przepompowni Polna, jest zlokalizowana po wschodniej stronie ul. Partyzantów. Przepompownia Polna swoim zakresem obejmie ulice: Ogrodową, Polną, Łąkową, Majową oraz część ul. Kisielewskiego. Długość kanalizacji ok. 4,5 km. Obecnie trwa projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Janówku Drugim. Termin realizacji projektu w raz z uzyskaniem pozwolenia na budowę to luty przyszłego roku.

Będzie stacja uzdatniania

– Gmina otrzymała pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w Chotomowie obejmującej ul. Żwirki i Wigury, Okólnej, Polnej i Kisielewskiego. Teraz czekamy na uprawomocnienie się decyzji – mówił Marcin Michalski. Dowiedzieliśmy się również, że w trakcie projektowania jest sieć wodociągowa biegnąca ulicami: Piusa, Św. Tomasza z Akwinu, Dolinową, Kościelną, Tęczową, Jasną, Świetlistą i Dobrą. Kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę mają być gotowe również w lutym 2016 roku. Poza tym, gmina jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody na ul. Partyzantów w Chotomowie przy CEKS.

Chcą być niezależni

– Z tego co widzę, to prowadzimy wodę z Legionowa już uzdatnioną. Po co zatem robimy stację uzdatniania wody? Jaki jest tego cel? – dopytywał radny Mariusz Grzybek. Wicewójt odpowiedział, że jest to element całego planu na zwodociągowanie Chotomowa, zachodniej części gminy i Dąbrowy Chotomowskiej. – W tym momencie nie ma innej możliwości żeby poprowadzić wodociąg niż ujęciami z Legionowa i tutaj dzięki uprzejmości PW-K uzyskaliśmy pozytywne warunki. Jak rozbudujemy już naszą sieć, to będzie możliwe przyłączenie się i uniezależnienie od Legionowa – zapewniał wicewójt Michalski. Do końca bieżącego roku ma zostać wykonane podłączenie budynku urzędu gminy do sieci wodociągowej, co pozwoli na podłączenie do wodociągu również budynków sąsiadujących z urzędem.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *