JABŁONNA. Kompleks edukacyjny w Jabłonnie na działce o pow. 12,5 tys. m2

2019-11-06 3:40:08

Na działce kupionej przez gminę Jabłonna od Polskiej Akademii Nauk, przy obwodnicy Jabłonny ma powstać kompleks edukacyjny. W jego skład ma wchodzić Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa


Z inicjatywy władz gminy Jabłonna na terenie, na którym zaplanowano najpierw budowę szkoły podstawowej powstanie kompleks edukacyjny. W związku z tym zwrócono się do Starosty Powiatu Legionowskiego. – Warto przypomnieć, że w naszej gminie nie ma szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Starostwo. Rozmowy na ten temat trwają. Starostwo pozytywnie odniosło się do naszej propozycji – powiedział Michał Smoliński z Urzędu Gminy Jabłonna. – Zarząd Powiatu w Legionowie z satysfakcją przyjął inicjatywę Gminy Jabłonna, dotyczącą utworzenia na jej terenie szkoły ponadpodstawowej. Jednocześnie zadeklarował współpracę przy tym projekcie i gotowość jej podjęcia już na etapie opracowania koncepcji architektonicznej i planu zagospodarowania przeznaczonej pod inwestycję nieruchomości – poinformowała Joanna Kajdanowicz, rzecznik Starostwa Powiatowego. Szkoły mają powstać na działce kupionej przez gminę od Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie, przy obwodnicy ma powstać Centrum Edukacyjne. W jego skład ma wchodzić Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa Jest to działka o pow. 12,5 m2, oznaczona nr 1449/42. Powierzchnia poszczególnych szkół oraz ilość uczniów jaką przyjmą jest cały czas przedmiotem prowadzonych przez gminę analiz w zakresie potrzeb oświatowych i prognozy na kolejne lata. Również data rozpoczęcia prac nie jest znana.
red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *