JABŁONNA. Mieszkańcu! Od 1 stycznia będziesz musiał zaopatrzeć się we własny kosz na odpady zmieszane

2019-10-16 9:56:08

Od dnia 1 stycznia 2020 r. właściciel nieruchomości w Jabłonnie sam zapewnić będzie musiał nieruchomość w pojemnik o pojemności 120 litrów lub 240 litrów do zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, {….} chyba, że obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od początku obowiązywania systemu odbioru odpadów komunalnych w 2013 r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki przejęły gminy, również Jabłonna. W związku z podwyżkami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całej Polsce, konieczne jest obniżanie kosztów systemu odbioru odpadów komunalnych, ponieważ system ten zgodnie z prawem musi sam finansować się z tytułu wpłat od mieszkańców. Gmina nie może dokładać do sytemu ani na nim zarabiać. Ponadto firmy startujące w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów nie składały ofert z uwagi na m.in. konieczność zakupu około 6 000 pojemników.

W związku z tym wraz z ostatnim odbiorem odpadów zmieszanych w grudniu 2019 r. firma Partner zabierze swoje pojemniki. Dlatego też Gmina prosi o wyposażenie nieruchomości w pojemnik od początku stycznia 2020 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *