JABŁONNA/NIEPORĘT. Budowa Gazociągu Warszawskiego

2023-08-08 12:33:55

Na terenie gmin Nieporęt i Jabłonna ruszyła budowa Gazociągu Warszawskiego, który zapewni mieszkańcom aglomeracji warszawskiej bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu br. i potrwają do I kwartału 2025 r.

Gazociąg Warszawski będzie liczył 28,5 km, a jego trasa prowadzi od Tłoczni Gazu w gminie Nieporęt aż do miejscowości Mory w gminie Ożarów Mazowiecki. Na terenie gmin Nieporęt i Jabłonna zaplanowano odcinek o długości ok. 6,1 km.
Trasa gazociągu rozpocznie się przy Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie, następnie przekroczy ul. Szkolną oraz skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Rodziny Kalińskich w Józefowie. Potem przetnie m.in. teren lasów pod zarządem Nadleśnictwa Jabłonna i będzie poprowadzona wzdłuż granicy z Warszawą – przez ul. Obrębową, ul. Marmurową, ul. Skierdowską, ul. Modlińską oraz ul. Kępa Tarchomińska, aby następnie przejść pod wałem przeciwpowodziowym i dnem Wisły do Łomianek.

Głęboko pod ziemią

Na trasie gazociągu zaprojektowano szereg przekroczeń bezwykopowych. Umożliwią one poprowadzenie gazociągu głęboko pod ziemią, z korzyścią dla środowiska, zwłaszcza na terenach zalesionych.
Wykorzystanie technologii pozwoli też w mniej uciążliwy sposób przekroczyć przeszkody terenowe – skrzyżowania z drogami, torami kolejowymi, wiaduktami i ciekami wodnymi, np. rzekami, czy kanałami, dzięki czemu w trakcie prac budowlanych ruch nie zostanie wstrzymany. W taki sposób wykonane będą przekroczenia ul. Szkolnej w Nieporęcie, a na terenie gm. Jabłonna – ul. Obrębowej, ul. Marmurowej, ul. Skierdowskiej oraz ul. Modlińskiej.
W sposób bezwykopowy zostanie przekroczona także Wisła oraz Rezerwat Ławice Kiełpińskie. Do przejścia pod dnem rzeki i rezerwatem na długości ok. 1149 metrów wykorzystana zostanie technologia sterowanego przewiertu horyzontalnego, tzw. HDD. Pozwoli ona ominąć cenny przyrodniczo teren Rezerwatu i zachować ciągłość żeglugi rzecznej.
Drugą zastosowaną metodą bezwykopową będzie Direct Pipe. W celu jak największego zachowania drzewostanu technologia ta zostanie wykorzystana m.in. pod ul. Modlińską oraz na obszarze leśnym po zachodniej stronie ul. Modlińskiej na długości ok. 529 m (obszar leśny od ul. Modlińskiej w stronę Wisły).

Budowa gazociągu

Prace budowlane rozpoczną się od odhumusowania, tj. zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi i odłożenia jej wzdłuż placu budowlano-montażowego. Odhumusowany będzie cały pas inwestycji na szerokości do 32 metrów, a na terenach leśnych do 15 metrów. Następnie wzdłuż trasy zostaną rozwiezione rury i wykonany zostanie wykop, w którym będą układane rury po ich uprzednim zespawaniu.
Gazociąg będzie ułożony w wykopie na głębokości minimum 1,2 m. Po ułożeniu całego gazociągu i wybudowaniu obiektów naziemnych wykop zostanie zasypany. W kolejnym etapie zostaną przeprowadzone próby techniczne. Po ich zakończeniu i przeprowadzeniu odbiorów technicznych gazociąg zostanie przekazany do użytkowania, a teren zostanie odtworzony. Gazociąg po wybudowaniu nie będzie widoczny ani w żaden sposób uciążliwy dla otoczenia. Zostanie jedynie oznakowany obowiązkowymi żółtymi słupkami znacznikowymi.
Budowa całego gazociągu ma być zakończona w drugim kwartale 2025 roku.

Zobowiązania prośrodowiskowe

W trakcie projektowania trasy Gazociągu Warszawskiego GAZ-SYSTEM podjął szereg czynności, które ograniczą ingerencję budowy na środowisko. Dzięki dodatkowym nakładom w wysokości ok. 36 mln zł udało się ograniczyć wycinkę drzew o ok. 30%.  Zaplanowano również nasadzenia nowej zieleni w gminach i dzielnicach położonych na trasie inwestycji. W listopadzie 2022 r. posadzono już około 28 tys. sadzonek drzew na terenie Nadleśnictwa Jabłonna. Po zakończeniu budowy, na podstawie uzyskanej decyzji środowiskowej planowane jest także nasadzenie do 5600 szt. sadzonek drzew oraz 2,3 ha krzewów wzdłuż całej inwestycji.
GAZ-SYSTEM prowadzi również szereg działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w regionach, w których zlokalizowane są inwestycje. W porozumieniu ze społecznością lokalną, na etapie realizacji danego projektu, prowadzone są różnego rodzaju inicjatywy partnerskie oraz działania sponsoringowe.
GAZ-SYSTEM będzie również  corocznie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Środki te zasilą budżety gmin i będą wykorzystywane na potrzeby lokalnej społeczności np. na rozwój lokalnej infrastruktury.

Gazociąg Warszawski – najważniejszy gazociąg dla stolicy i okolic

Inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy, umożliwiając przesył ponad 2 mld m3 gazu rocznie. Pozwoli również na przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców – np. elektrociepłowni i ciepłowni, co z kolei przełoży się na zwiększenie stołecznych zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła. Dodatkową korzyścią będzie poprawa jakości powietrza w stolicy i okolicznych gminach, dzięki wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa jakim jest gaz ziemny.

Więcej informacji o inwestycji jest dostępnych na stronie www.gazociagwarszawski.pl
Kontakt dla mieszkańców:
Infolinia: tel. 885 888 251
Email: gazociag.warszawski@gaz-system.pl

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *