JABŁONNA. Oznaczą miejsca pamięci!

2021-11-03 6:49:28

17 października w Urzędzie Gminy Jabłonna doszło do spotkania gminnych społeczników – Stanisława Zdrodowskiego oraz Dariusza Grodeckiego z Wójtem Jarosławem Chodorskim. Tematem spotkania było prawidłowe oznaczenie Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w lasie na terenie Jabłonny i Legionowa


We wszystkich 4 miejscach, o których mowa składane były kwiaty w trakcie Marszu Pamięci, który odbył się 17 października w niedzielę. Podczas spotkania ustalono, że tabliczki informacyjne zostaną odnowione i zamontowane przez Urząd Gminy Jabłonna. Pamiątką po tym spotkaniu stanie się bardzo ciekawa książka Gmina Jabłonna 1918 – 2020. W przyszłym roku Nadleśnictwo Jabłonna dokona obudowania elementami z drzewa wszystkich Miejsc Pamięci Narodowej w rejonie Jeziorko Leśniczówka. W najbliższych dniach planowane jest złożenie pisma do Nadleśnictwa Jabłonna, by każda pierwsza niedziela października była oficjalnym dniem składania kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej. Zostaną podjęte również działania, aby Jeziorko Leśniczówka zostało oczyszczone w celu odratowania ekosystemu w tym akwenie.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *