JABŁONNA. Porozumienie ws. przedłużenia obwodnicy Jabłonny

2022-01-12 8:08:03

W Pałacu w Jabłonnie 5 stycznia 2022 r. zostanie podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Legionowskim oraz Gminą Jabłonna ws. współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla obwodnicy Jabłonny


Dokument, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, podpisywał będzie Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, ze strony Starostwa Powiatowego Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki, Gminę Jabłonna reprezentował będzie Wójt Jarosław Chodorski.

Szykują przetarg

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przygotowuje postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Jabłonna, tzw. „obwodnicy Jabłonny – II etap”.
Zakłada się zaprojektowanie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 630 o długości ok. 2,5 km w korytarzu, jaki został przewidziany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna.

Dwie jezdnie

Zgodnie z obecnie przyjętymi założeniami droga zostanie zaprojektowana w przekroju dwujezdniowym 2×2, jako kontynuacja I etapu obwodnicy Jabłonny, który został zrealizowany w latach poprzednich przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i z założeniem włączenia w obecne skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzką nr 630 tj. skrzyżowanie ul. Zegrzyńskiej z Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przygotowania trwają od roku

Przypomnijmy, na początku 2021 r. powiat legionowski zaplanował w budżecie środki w wysokości 50 tys. zł na analizę możliwości budowy dalszej części obwodnicy Jabłonny. Kończąca się na rondzie przy Kauflandzie obwodnica miałaby zostać przedłużona do granic wsi Jabłonna, gdzie miałaby się łączyć z drogą wojewódzką nr 630 (DW630) biegnąca w kierunku Nowego Dworu Maz. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania średnio trwa 3 lata.

PS

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *