JABŁONNA. Radny stanął w poprzek

2016-08-17 12:57:05

We wtorek 9 maja br. układano nową nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Kolejowej w Chotomowie, na odcinku od „starego” przejazdu w kierunku rampy kolejowej. Prace w pewnym momencie usiłował przerwać radny Arkadiusz Syguła.

Twierdził, że nikt nie informował go o tej inwestycji oraz że taka nawierzchnia „nie będzie się trzymać”. Na odsiecz robotnikom przybył sołtys z Dąbrowy Chotomowskiej Radomir Czauderna i prace zostały wznowione. Przez kilka następnych godzin sołtys Czauderna pilnował, aby roboty przebiegały w niezakłócony sposób. Ostatecznie udało się położyć nową nawierzchnię na 150 odcinku ul. Kolejowej.

IMG_0196

Wcześniej fragment ten był bardzo zniszczony i sprawiał wiele kłopotów mieszkańcom. Wielu kierowców skarżyło się, że właśnie na tym odcinku uszkodziło swoje samochody. Teraz mieszkańcy upominają się o nową nawierzchnię na pozostałych fragmentach
ul. Kolejowej.

WD

Komentarze

2 komentarze

 1. Kora odpowiedz

  Pytanie, czy gmina legalnie wyrzuciła zerwany stary destrukt, jeśli nie jest to bardzo poważne wykroczenia prawa. Destrukt przed wyrzucenie na drogi powinien być specjalnie przetworzony, a ten został żywcem zerwany. W przypadku braku wodociągów może wystąpić zagrożenie dla środowiska. Czy gazeta może coś na ten temat napisać?
  Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), odpady asfaltów, smół i produktów smołowych mogą być kwalifikowane jako:
  – odpady niebezpieczne – asfalt zawierający smołę (kod 17 03 01*).
  – odpady inne niż niebezpieczne – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 (kod 17 03 02).
  Odpady o kodzie 17 03 01* i 17 03 02 nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356). Wynika z powyższego, że odpady te NIE mogą być wykorzystywane do utwardzania powierzchni terenów, podbudów dróg i autostrad.

  1. Z perspektywy odpowiedz

   W latach 2008 – 2010 ówczesna Wójt sprawiła, że gmina stała się składowiskiem tego odpadu. Zwieziono wówczas około 50 tys. ton destruktu z remontowanej Wisłostrady. Obecne ilości do utwardzenia 150 mb Kolejowej to zupełnie nieistotny drobiazg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *