JABŁONNA. Rok pełen kontynuacji

2019-01-12 1:14:34

71 mln zł na inwestycje ma przeznaczyć w nadchodzącym roku Gmina Jabłonna. Pieniądze mają być głównie przeznaczone na oświatę, ścieżki rowerowe oraz na gospodarkę ściekową

Podczas III sesji nowej Rady Gminy Jabłonna (19.12.2018 r.) został przyjęty budżet gminy na 2019 r. W tym roku przy dochodach na poziomie 128 mln zł na zadania inwestycyjne przeznaczono ponad 71 mln zł. Wszystkie wydatki w gminie szacuje się na ok. 168 mln zł.

Transport i łączność  – 22 mln zł

17 mln zł z uchwalonego budżetu zostanie przeznaczone na kontynuację budowy ścieżek rowerowych w gminie. Jednak w tym przypadku wkład gminy będzie jedynie na poziomie ok. 8 mln, pozostałe 9 mln ma pochodzić z dotacji. W przyszłym roku 5 mln zł zostanie przeznaczone na drogi publiczne gminne. M.in. planowany jest remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonnie. Koszt tej inwestycji to 1,5 mln zł.

Oświata i wychowanie – 11 mln zł

W 2019 r. ma rozpocząć się budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie. Ta inwestycja ma pochłonąć 9 mln zł. Reszta przeznaczonych pieniędzy na oświatę i wychowanie ma być spożytkowana na modernizacje placówek oświatowych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 mln zł

Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gmin Jabłonna – etap I ma pochłonąć w tym roku ok. 19 mln zł. Z tej kwoty 8 mln zł pochodzić będzie z dotacji. Zaplanowano również realizacje budowy oświetlenia ulic i placów za ok. 800 tys. zł.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *