JABŁONNA. Wieloletni Program Inwestycyjny. Zgłoś swój pomysł

2021-10-05 10:57:32

W najbliższym czasie zostaną podjęte działania dotyczące opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Jabłonna na lata 2022 – 2027.

W celu przeprowadzenia analizy potrzeb mieszkańców do 14.10.2021 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna www.jablonna.pl udostępniony został formularz do zgłaszania przedsięwzięć, które zdaniem mieszkańców powinny być zrealizowane w latach 2022 – 2027.

Powyższe karty są także dostępne w Biurze Obsługi Interesanta. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich inicjatyw.

Zebrane dane pomogą sporządzić dokument dostosowany do potrzeb i planowanych inwestycji na terenie naszej gminy. W załączeniu przekazuję wzór formularza, który zostanie udostępniony w dniu jutrzejszym na stronie internetowej urzędu.

Wypełnione karty można dostarczyć do 14.10.2021 r. poprzez skrzynkę podawczą usytuowaną przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Jabłonna lub przez sołtysów. Można je również przesłać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna z dopiskiem Ankieta WPI, lub na adres mailowy: wpi@jablonna.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *