JABŁONNA. Wywiad z Mariuszem Grzybkiem przeprowadzony przez To i Owo

2018-10-13 4:52:57

Poniżej prezentujemy wywiad z kandydatem na stanowisko Wójta Gminy Jabłonna, Panem Mariuszem Grzybkiem

To i Owo: Jakie według Pana są największe problemy gminy i jak je rozwiązać?

Mariusz Grzybek: Jestem mieszkańcem gminy od kilkunastu lat i pomimo zamieszkania w Chotomowie na naszą gminę patrzę jak na całość. Potrzeby wszystkich jej części są dla mnie równie ważne. Jest kilka kluczowych kwestii, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, poprawa transportu publicznego, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz niewystarczająca – w stosunku do liczby dzieci – sieć placówek oświatowych. Trzeba też rozwiązać problem, nasilający się w okresie grzewczym, zanieczyszczenia powietrza.

Na infrastrukturę musimy pozyskać środki zewnętrzne z programów UE i krajowych. W wyniku obecnych działań gmina będzie w nadchodzących latach mocno zadłużona. Dziś to kwota ok. 7 mln zł, która w ciągu kilku lat wzrośnie do ponad 55 mln zł. Bez środków zewnętrznych budowa infrastruktury nie będzie możliwa w rozsądnym czasie.

Większość naszych mieszkańców uczy się, studiuje i pracuje w Warszawie, a wciąż brakuje gminie dogodnych połączeń komunikacyjnych. Stacja kolejowa w Chotomowie w wyniku decyzji sprzed kilku lat została wyłączona z drugiej strefy biletowej, co znacząco podnosi koszty połączeń. Brak odpowiedniego skomunikowania autobusowego terenów w Jabłonnie “za obwodnicą”, choć to część gminy z dużymi osiedlami budynków wielorodzinnych i dużą liczbą mieszkańców. Mieszkańcy wsi zachodnich też potrzebują dogodnych połączeń.

Niezbędna jest budowa nowej szkoły w Jabłonnie, by odciążyć istniejące placówki. Palący jest problem budowy przedszkola w Chotomowie, w miejsce budynku, którego dalszej eksploatacji zakazał nadzór budowlany. Należy pomyśleć o kolejnej placówce dla wsi zachodnich. Musimy zrealizować plany, które zostały zapomniane przez ostatnie cztery lata i kontynuować budowę kompleksu oświatowo-sportowego na granicy Jabłonny i Chotomowa. Obecnie istniejący budynek to zaledwie etap 1a tego, co zostało zaprojektowane. Kolejnym powinna być budowa hali sportowej i stołówki, i do tego chcę doprowadzić.

Moje priorytety to bezpieczeństwo mieszkańców i ich zdrowie. Bezpieczeństwo to kwestia modernizacji wałów na Wiśle, przy okazji której można by podnieść atrakcyjność turystyczną gminy, budując tam ścieżkę rowerową i tereny wypoczynkowe na wzór tych na odcinku warszawskim. Chcę intensywnie zabiegać o realizację tej inwestycji w PGW “Wody Polskie”, w którego kompetencjach leży modernizacja wałów. Zagrożeniem dla zdrowia jest smog, szczególnie w okresie grzewczym. Tu niezbędny jest program obejmujący dofinansowanie wymiany starych pieców, tzw. “kopciuchów. Istnieje też potrzeba polepszenia jakości opieki zdrowotnej. Proces ten został rozpoczęty, jednak wymaga jeszcze poświęcenia większej uwagi i zaangażowania.

TiO: Czy chce Pan rozwiązać problem nieporozumień na linii wójt – rada gminy?

MG: Ten problem dotyczy obecnego wójta. W chwili, gdy urząd ten obejmie osoba umiejąca współpracować, otwarta na dialog i dążąca do znajdowania kompromisów korzystnych dla mieszkańców, problem przestanie istnieć.

TiO: Jakie inwestycje w gminie są dla Pana priorytetowe (w najbliższym okresie)?

MG: Moje priorytety to budowa infrastruktury technicznej, rozbudowa sieci placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie całej gminy z uwzględnieniem wsi zachodnich. To również doprowadzenie do modernizacji wałów na Wiśle, jako że jest to kwestia kluczowa dla bezpieczeństwa mieszkańców. Za niezwykle ważne uważam też budowę dróg gminnych i oświetlenia. Pamiętam o inwestycjach niezbędnych, by rozwiązać problemy w konkretnych miejscach, jak kwestia braku miejsc parkingowych na osiedlu przy Leśnej, rewitalizacja centrum Jabłonny, czy pozyskanie gruntów we wsiach zachodnich, by w przyszłości wybudować placówki oświatowe i ośrodek zdrowia.

TiO: Jakie pomysły ma Pan dla młodych mieszkańców gminy? (0-29 lat)

MG: To szeroka grupa i propozycji jest wiele. Zaczynając od najmłodszych uważam, że niezbędna jest modernizacja istniejących i budowa nowych placów zabaw dla dzieci. Konieczne też jest dostosowanie oferty ośrodków kultury i jej dostępności, by jak najwięcej osób mogło z niej skorzystać. Nie tylko dzieci, ale również młodzież, ich rodzice i seniorzy z naszej gminy. Ważną kwestią jest dobra edukacja w szkołach i przedszkolach, i jej dostępność, która zapewni rodzicom spokój o dobry start dla ich pociech, ale też uprości rodzinną logistykę. Jako rodzic wiem, jakie to ważne. Nie można też zapomnieć o budowie bezpiecznych ścieżek rowerowych, ale nie takich jak obecnie w Jabłonnie. Malowanie ścieżek przy ruchliwych drogach za wielkie pieniądze nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. Bezpieczne drogi dla rowerów, które chcę zbudować, to również oferta rekreacji dla całych rodzin.

Chciałbym pomysł mieszkanki Rajszewa, dzięki której został wybudowany pumptrack w Skierdach, rozwinąć na całą gminę. Takich obiektów dla dzieci i młodzieży u nas brakuje. Atrakcyjną ofertą będzie nowa hala sportowa i zmodernizowane boisko w Skierdach, co zapewnię. Wówczas zarówno rodzice, jak i młodzież będą mogli spędzać aktywnie czas wolny.

TiO: Jak i gdzie spędza Pan czas wolny? Jakie jest Pana hobby?

MG: W wolnych chwilach korzystam z naturalnych uroków gminy Jabłonna przemierzając ją rowerem. Szczególnie upodobałem sobie tereny wzdłuż Wisły oraz towarzyszące im obszary wsi zachodnich, gdyż jest tam spokój, a kontakt z naturą rekompensuje codzienne stresy. Jeśli mam więcej czasu, wyjeżdżam na Mazury. Tam każdy odnajdzie przygodę i samego siebie. Z całą moją rodziną lubimy żeglować, a to idealny sposób, żeby pobyć razem z najbliższymi.

Rozmawiał: KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *