JABŁONNA. Złóż wniosek o przedłużenie Karty!

2016-08-13 1:54:33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie informuje o kończącym się terminie ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny. Termin ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny określa zamieszczona na Karcie informacja ,,Ważna do …” Wniosek o przedłużenie ważności Karty może zostać złożony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu jej ważności.
Do wniosku o przedłużenie ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny dołącza się wszystkie Karty, które podlegają przedłużeniu. Należy również dołączyć zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia. Wniosek o przedłużenie ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńska 1. Druki wniosków do pobrania na stronie www.jablonna.pl

za UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *