Jak napisać dobry list motywacyjny

2022-12-06 6:12:39
Sposób, w jaki komunikujesz się w środowisku biznesowym, ma bezpośredni wpływ na to, jak postrzegany jesteś Ty i Twoje pomysły. List z propozycją jest pisemną formą komunikacji, która może mieć duży wpływ na Twoją karierę.

Kiedy używa się listów z propozycjami ?

Listy z propozycjami mogą być wykorzystywane w różnych przedsięwzięciach, w tym w małych projektach biznesowych, takich jak prośba o pożyczkę lub zaproponowanie swojemu przełożonemu nowego planu marketingowego. Listy z propozycjami mogą być również wysyłane jako krótki wstęp do większej, bardziej szczegółowej propozycji biznesowej, na przykład w celu uzyskania grantu rządowego na projekt badawczy.

Jak napisać dobry list motywacyjny

Przedstaw się i podaj informacje ogólne. Celem wstępu do twojej propozycji jest zdobycie zainteresowania czytelnika. Ten akapit powinien zawierać podstawowe informacje o Twojej firmie i zarys tematu, aby wyjaśnić odbiorcy, co będzie czytał. Jeśli nawiązujesz do spotkania, wspomnij o nim krótko we wstępie, aby nadać mu kontekst. Odwiedź stronę suprofit.com znajdziesz tam więcej informacji.

Określ swój cel propozycji

Celem propozycji jest to, co zamierzasz osiągnąć lub jaki problem chcesz rozwiązać. Propozycja umowy biznesowej będzie zawierała jasne szczegóły i podstawowe warunki umowy, natomiast propozycja przeprojektowania strony internetowej firmy będzie zawierała informacje o tym, jak rozumiesz obecne problemy związane z tą stroną.

Określ swoje cele i zadania

Opisz długoterminowe rezultaty, które planujesz osiągnąć, oraz cele, które ustanowisz, aby je osiągnąć. Bądź bardzo jasny i w miarę możliwości podaj konkretne liczby. Na przykład zamiast: “Dzięki tej pożyczce znacznie zwiększymy naszą wydajność”, możesz napisać: “Dzięki kwocie pożyczki, o którą wnioskowaliśmy, zwiększymy naszą wydajność o 40% w ciągu najbliższego roku”

Podkreśl, co Cię wyróżnia

Jeśli Twoja propozycja dotyczy przedsięwzięcia biznesowego, podkreśl kilka czynników, które odróżniają Twój pomysł od innych. Podkreślając swoje kluczowe wyróżniki, możesz użyć punktów wypunktowania, aby wymienić swoje cechy, co ułatwi Ci czytanie.

Krótkie omówienie budżetu i sposobu wykorzystania funduszy

Koszt jest ważnym czynnikiem dla decydentów. W zależności od powodu, dla którego piszesz list z propozycją, być może będziesz musiał podać szczegóły dotyczące tego, jak wykorzystasz pożyczkę lub ile twój projekt będzie kosztował inwestorów.

Zakończ wezwaniem do działania i poproś o kontynuację
Wezwanie do działania to prośba do twojego odbiorcy o podjęcie dodatkowych kroków i stwarza dla niego pilną potrzebę zrobienia kroku naprzód. To może zwiększyć szanse na to, że odbiorca odpowie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *