Koszty magazynowania – czym są i jak je obliczyć?

2021-10-15 2:56:00
Składowanie wyrobów, materiałów i surowców to nieodłączny element logistyki. Zarówno firmy produkcyjne, handlowe jak i centra dystrybucyjne mierzą się z kosztami związanymi z przechowywaniem produktów do czasu aż nie zostaną one wysłane/odebrane przez klienta. Jakie są koszty magazynowania i jaki sposób je skalkulować?

 

Składowanie wyrobów, materiałów i surowców to nieodłączny element logistyki. Zarówno firmy produkcyjne, handlowe jak i centra dystrybucyjne mierzą się z kosztami związanymi z przechowywaniem produktów do czasu aż nie zostaną one wysłane/odebrane przez klienta. Jakie są koszty magazynowania i jaki sposób je skalkulować? Poniżej najważniejsze informacje na ten temat.

Powierzchnia magazynowa

W zależności od wielkości firmy, skali przepływu towarów i przyjętego modelu, koszty związane z powierzchnią magazynowania mogą się znacząco różnić. Firmy mogą posiadać własne magazyny czy centrum logistyczne lub zdecydować się na wynajem długoterminowy powierzchni magazynowej. Ceny wynajmu są zależne od wielu czynników, najistotniejsze z nich to:

 • lokalizacja powierzchni magazynowej – zazwyczaj im dalej od miasta i najbardziej “popularnych” miejsc, tym cena za m2 jest niższa,
 • koszty eksploatacyjne – w ramach tej kategorii uwzględnimy wyposażenie sprzętowe tj. podnośniki, wózki widłowe wraz z kosztami konserwacji i napraw oraz koszty mediów – ogrzewania, wody, gazu, prądu, internetu itp. W zależności od specyfiki przechowywanych produktów, konieczność wytworzenia nietypowych warunków – np . związanych z wilgotnością czy temperaturą – może powodować wzrost kosztów tego rodzaju,
 • koszty usług dodatkowych – mogą dotyczyć usług związanych zarządzaniem nieruchomością, utrzymaniem czystości, obsługą systemów przed specjalistów itp.

Usługi magazynowe

Materiały, wyroby przechowywane w zewnętrznych magazynach cały czas są w przepływie i wymagają obsługi w zakresie: przyjęcia towaru, odpowiedniego składowania, kompletacji zamówień oraz wysyłki do klientów.
Na koszty za usługi magazynowe składa się zazwyczaj:

 • posiadanie miejsca paletowego w rozrachunku np. miesięcznym,
 • rozładunek i załadunek towaru jednej palety,
 • handling (dalsze manipulowanie załadunkiem i transport w obrębie magazynu),
 • foliowanie, konfekcjonowanie.

Koszty serwisowania

Aby zachować sprawność i nie generować opóźnień w realizacji zleceń, wszystkie urządzenia tj. podnośniki, suwnice, wózki podlegają regularnym przeglądom Urzędu Dozoru Technicznego, a także przechodzą niezbędne cykliczne zabiegi konserwacyjne. Należą do nich wymiana części narażonych na uszkodzenie, wymiana płynów, paliw itp.

Koszty wynajmu sprzętu

Jeśli firma posiada własne maszyny będzie ona ponosić jedynie koszty serwisowania i przeglądów. Jeśli jednak wynajmuje powierzchnię wraz z urządzeniami i maszynami, musi się liczyć z wyższymi wydatkami.

Koszty obsługi systemów informatycznych

Magazyn to nie tylko sprzęty, ale także ludzie obsługujący coraz bardziej zautomatyzowane magazyny. Do obsługi systemów magazynowych potrzebna jest przeszkolona kadra, którą należy odpowiednio do kompetencji opłacić.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie pracowników, maszyn i wynajmowanej powierzchni na wypadek np. pożaru, zalania czy uszkodzeń spowodowanych przez kadrę to dzisiaj podstawa dla prowadzenia stabilnego biznesu.

Starzenie się zapasów

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której surowiec/produkt nie wyprzeda się, a w tym czasie straci swoją ważność, firma musi ponieść koszt za miejsce paletowe jak również za proces utylizacji towaru.

Koszty transportu

Dostarczenie towaru do klienta oznacza wydatki na paliwo, ubezpieczenie OC pojazdów, naprawy i przeglądy.

Jak obliczyć koszt magazynowy?

Przy kalkulacji warto wziąć pod uwagę typowy udział poszczególnych kosztów w strukturze łącznych wydatków związanych z magazynowaniem. Zwykle kształtuje się to w następujący sposób:

 • koszty składowania zapasów – 30-40%,
 • koszty manipulacyjne – 5-10%,
 • koszty transportu – 40-50%,
 • koszty procesów informatycznych – o 10-20%.

Aby obliczyć koszt należy podstawić zestawione dane na temat swoich wydatków do wzoru
Km=Mz x Sm

Km – koszty magazynowania

Mz – przeciętny stan zapasów

Sm – wskaźnik kosztów magazynowych wyrażony w % wartości zapasów

Jeśli zależy Ci na wnikliwej analizie kosztów magazynowych i ich optymalizacji skorzystaj z systemu WMS od OptiMES!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *