KRAJ. Wyższe diety dla członków komisji wyborczych

2019-03-23 1:26:13

Z 200 do 500 złotych dla przewodniczących okręgowych komisji wyborczych (okw), zastępcy przewodniczących okw dostaną 400 złotych (wcześniej: 180 zł), a członkowie tych komisji – 350 zł (wcześniej: 160 zł). Oznacza to wzrost na poziomie przeszło 100%

Wzrost stawek dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych to efekt uchwały nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy. Poprzednio obowiązująca uchwała straciła moc. Inne stawki obowiązują przy wyborach samorządowych. W Legionowie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmuje Urząd Miasta Legionowo. Aby zapisać się do komisji wyborczej należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Ponadto w tym samym terminie Urząd Miasta Legionowo przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych od wyborców (zgłoszenia stanowią rezerwę). Zgłoszenia będą brane pod uwagę wtedy, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych będzie niewystarczająca.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *