Facebook


Kto przejmie nieruchomości Potockich?

2016-07-14 3:57:53

Po naszym artykule pt. „Miasto chce odebrać działki”, przedstawicielka ratusza zapewniła nas, że urząd miasta nie chce nikomu odbierać działek. Poinformowała nas także, że urząd wręcz informuje mieszkańców o toczących się sprawach sądowych o przejęcie nieruchomości na Skarb Państwa. Niestety okazało się, że urząd nie potrafi wskazać ile osób zawiadomił.

Pod koniec maja br. otrzymaliśmy informacje o toczących się w legionowskim sądzie sprawach dotyczących przejęcia przez Skarb Państwa działek, których właścicielem był hrabia Maurycy Potocki. Do wzmożenia działań Skarbu Państwa miał przyczynić się spadkobierca hrabiego Herakliusz Lubomirski, który w 2015 r. wystąpił o wpisanie go do ksiąg wieczystych jako właściciela, w miejsce Maurycego Potockiego.

Zasiedzieć by nie utracić
Według naszego informatora, inicjatorem sądowych postępowań dotyczących ponad 100 nieruchomości był Urząd Miasta Legionowo. Po przejęciu działek przez Skarb Państwa, urząd miałby następnie wnioskować o ich przekazanie na rzecz Gminy Legionowo. Z informacji jakie uzyskała redakcja, wynikało że część tych działek jest zamieszkana, a inne znajdują się w posiadaniu rodzin, które zasiedliły je przed wielu laty. Możliwe też, że poprzednicy obecnych posiadaczy kupili te nieruchomości od Potockich, ale z powodu wojny nie dopełnili wszystkich formalności. Otrzymaliśmy także oraz opublikowaliśmy sygnatury spraw sądowych oraz numery i adresy 21 działek, w sprawach których toczą się postępowania. Zrobiliśmy to dlatego, aby posiadacze tych nieruchomości mogli przystąpić do toczących się postępowań oraz wystąpić o zasiedzenie użytkowanych przez siebie działek.

Uczestniczą, ale nie wiedzą
Wystąpiliśmy do legionowskiego ratusza o podanie bliższych informacji o toczących się postępowaniach m.in. ile postępowań sądowych toczy się w tych sprawach oraz ilu działek one dotyczą. Pytaliśmy także, w ilu z tych spraw uczestniczą prawnicy zatrudniani przez Urząd Miasta Legionowo. Niewiele jednak się dowiedzieliśmy. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że aktualnymi danymi dysponuje Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Legionowskiego. Udzielono nam tylko odpowiedzi, że 4 z tych działek są zabudowane, a 3 są zamieszkałe oraz że „Prawnicy zatrudnieni przez Urząd Miasta Legionowo reprezentują Gminę Legionowo we wszystkich sprawach, także w sprawach Skarbu Państwa – Starosty Legionowskiego, w których stroną/uczestnikiem postępowania jest Gmina Miejska Legionowo”. Ze starostwa uzyskaliśmy natomiast informacje, że w latach 2014 – 2016 prowadzonych było 46 spraw, dotyczących nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości (53 działek), których właścicielem przed II wojną światową był Maurycy Potocki. Obecnie sprawy te przekazywane są sukcesywnie Prokuratorii Generalnej, która będzie reprezentować Skarb Państwa przed sądami.

Podobno zawiadamiali
W odpowiedzi na nasz artykuł, rzeczniczka ratusza poinformowała nas, że urząd miasta wcale nie chce przejmować od mieszkańców działek. Przekonywała, że urząd stoi po stronie mieszkańców i czyni starania aby działki te nie trafiły w „niepowołane ręce” czyli ręce „domniemanych” spadkobierców hrabiego. Twierdziła, że sam ratusz wręcz informuje mieszkańców o toczących się sprawach sądowych. Zapytaliśmy dlatego ile rodzin zostało poinformowanych przez Urząd Miasta o tym, że mogą przystąpić do toczących się postępowań – otrzymaliśmy odpowiedź, naszym zdaniem wymijającą. Wynika z niej, że urząd nie prowadzi takiej ewidencji.

MACIEJ LERMAN

mlerman@tio.com.pl

Więcej o tej sprawie przeczytasz:

Jak miasto traktuje właścicieli działek?

Miasto chce odebrać działki

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *