KULTURA/EDUKACJA. Warsztaty Filozoficzne – relacja

2021-11-26 2:38:31

W dniu 24 listopada 2021 roku odbyły się trzy warsztaty filozoficzne poprowadzone przez Joannę Imienowską z Pracowni Filozoficznej EUREKA

Warsztaty te zorganizowano w ramach Bibliotecznego Programu Profilaktyki Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie a sfinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021.

Pierwszy warsztat filozoficzny zatytułowany: „Co gorsze krzywdę wyrządzić, czy krzywdy doznać?” odbył się w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Uczestnikami byli uczniowie klasy siódmej, którzy w sposób ciekawy i interesujący wyrażali swoje myśli na tytułowy temat.

Tematem dociekań drugiego warsztatu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie było arystotelesowe rozumienie sprawiedliwości jako gwarancji właściwego postepowania wobec siebie i innych „Sprawiedliwie postępować, czyli jak?” Uczestnikami byli uczniowie klasy ósmej. Trzeci warsztat, który miał się odbyć w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie, ze względu na kwarantannę uczniów, odbył się w zastępstwie również w Szkole Podstawowej Nr 1. Temat trzeciego warsztatu to: „Dlaczego warto być odpowiedzialnym człowiekiem?”. Uczniowie siódmej klasy pracowali na definicji odpowiedzialności jako świadomym i dobrowolnym podejmowaniu czynów, zgodnych z zasadami i normami moralnymi. Uczniowie w dyskusji doszli do wniosku, że niespełnienie tych czynów pociąga za sobą sankcje w postaci: wyrzutów sumienia, poczucia wstydu, przeżywania wobec siebie głębokiego rozżalenia i rozgoryczenia.

Podczas tych trzech warsztatów uczniowie klas siódmych i ósmej w wesołej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli, starali się odpowiadać na pytania stawiane w tematach pogadanek.

Warsztaty filozoficzne, czyli pogadanki filozoficzne z EUREKĄ prowadzone są wg metody Lipmana, w różnych grupach wiekowych. Przedmiotem dociekań jest refleksja nad światem. Uczniowie samodzielnie wyrażali swoje myśli, ucząc się słuchać wypowiedzi innych. Dzięki temu odkrywają wartość samodzielnego myślenia, przez co kształtują również poczucie własnej wartości.

Filozoficzne dociekania z dziećmi, zgodnie z klasyczną definicją edukacji, rozwijają twórcze myślenie, uczą trudnej dyskusji, wspierają umiejętności krytycznego myślenia. Zaszczepiają w dzieciach odwagę do bycia sobą

I co ważne, przekazywanie wiedzy filozoficznej odbywa się w sposób przyjazny dzieciom.

Anna Czachorowska
GBP w Jabłonnie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *