Łamiąc prawo – chcieli dogęścić osiedle

2016-06-10 8:30:54

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność, uchwalonego 27 kwietnia br. przez Radę Miasta Legionowo, planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Sobieskiego. Plan ten umożliwiał budowę nowych budynków wielorodzinnych i dogęszczenie zabudowy.

Projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Sobieskiego przedstawił Radzie Prezydent Miasta Legionowo. Plan ten objął teren o powierzchni 18 ha pomiędzy ul. Sobieskiego aż do granicy z Jabłonną i od ul. Siwińskiego do ul. Warszawskiej.

Zmiany umożliwiające dogęszczenia

Zmiany jakie wprowadzono w stosunku do poprzedniego planu to: możliwość zwiększenia intensywności zabudowy poprzez dopuszczenie wznoszenia wyższych budynków (do 11 pięter), a także dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej na terenach, które dotychczas były przeznaczone pod zabudowę jednorodzinna, a nawet na których wcześniej zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego. Przeciwko wprowadzeniu tych zmian protestował radny Leszek Smuniewski. tłumaczył też, że zmiany te są niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo.

Wszystko można zmieniać?

Postanowień nowego planu bronił przede wszystkim wiceprezydent Marek Pawlak. Powoływał się przy tym na uzasadnienie uchwały, w którym zapisano, że ustalenia nowego planu miejscowego są zgodne ze „Studium Gminy Miejskiej Legionowo”. Pawlak zapewnił również, że możliwe jest wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej na tereny przeznaczone pod infrastrukturę kanalizacyjną. Twierdził bowiem, że zbiorniki retencyjne nie są już miastu potrzebne. Tłumaczył również, że możliwe są korekty granic obszarów o różnym przeznaczeniu. Ostatecznie radni większością głosów: 11 za (głównie z Porozumienia Prezydenckiego), 5 przeciw i 4 wstrzymujące się, uchwalili nowy plan.

Istotne naruszenia prawa

Wojewoda Mazowiecki 30 maja br., w ramach kontroli uchwał przed ich publikacją, stwierdził że uchwała rady miasta Legionowo wprowadzająca nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Sobieskiego niemal w całości jest nieważna. Powodem było istotne naruszenie zasad sporządzania planów miejscowych. Wojewoda stwierdził również, że wbrew temu, co zapisano w uzasadnieniu uchwały, część nowego planu jest właśnie sprzeczna z zapisami Studium. W szczególności chodzi o teren, który w Studium przeznaczony jest pod zbiornik retencyjny, a w nowym planie dopuszczono na nim budowę wielorodzinnych bloków.

Sztab kryzysowy. Jak powstrzymać dogęszczenia Smogorzewskiego. Nad mapą pochylają się: radny Leszek Smuniewski oraz Bogdan Kiełbasiński, Damian Wróbel i Jacek Jóźwiak ze Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy. Fot. DB

Sztab kryzysowy. Jak powstrzymać dogęszczenia Smogorzewskiego. Nad mapą pochylają się: radny Leszek Smuniewski oraz Bogdan Kiełbasiński, Damian Wróbel i Jacek Jóźwiak ze Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy. Fot. DB

Telewizja nad kanałkiem

Zapowiedź kolejnych dogęszczeń w Legionowie, mieście które już jest najgęściej zaludnionym miastem w Polsce, spowodowała szybką reakcję mieszkańców. Zapewne dzięki nim, we wtorek 7 czerwca w Legionowie zjawiła się ekipa telewizji TVP 3 Warszawa. Po rozmowie z rzeczniczką ratusza, telewizja przybyła na miejsce, w którym zgodnie z nowym planem miały powstać wielorodzinne bloki. Nad kanałkiem przy ul. Husarskiej zjawili się również okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów, Stowarzyszenia Nasze miasto Nasze Sprawy, a także rady Leszek Smuniewski.

WOJCIECH DOBROWOLSKI

toiowo@toiowo.eu

Więcej o tej sprawie przeczytasz:

Planują drugi Pekin

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *