Facebook


LEGIONOWO. 100-lecie powstania Policji

2019-07-22 8:56:59

Legionowskie obchody 100 rocznicy powstania Policji rozpoczęły się zgodnie z ceremoniałem od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości podinsp. Artura Bartczaka, I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztofowi Smeli. Jako pierwszy głos zabrała Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Anna Jędrzejewska – Szpak, która pogratulowała awansu wszystkim wyróżnionym policjantom, złożyła im serdeczne życzenia z okazji jubileuszowego Święta Policji i podziękowała za pełną zaangażowania i poświęcenia codzienną służbę. Podziękowania skierowała również w stronę samorządów za okazane wsparcie i za dotychczasową dobrą współpracę

Po odczytaniu rozkazów personalnych I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Legionowie mł. insp. Anną Jędrzejewską- Szpak wręczyli policjantom mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku awanse na wyższy stopień otrzymało 63 policjantów.

Ponadto 13 policjantów zostało wyróżnionych nagrodami Komendanta Głównego Policji, 8 policjantów nagrodził Komendant Stołeczny Policji, 110 funkcjonariuszy nagrodził Komendant Powiatowy Policji  w Legionowie.

Funkcjonariusze zostali również nagrodzeni przez samorządy: Starosta Legionowski ufundował nagrody dla 20 policjantów, Prezydent Legionowa dla 10 policjantów, Burmistrz Miasta i Gminy Serock dla 6 mundurowych, Wójt Gminy Jabłonna wyróżnił 10 funkcjonariuszy, Wójt Gminy Nieporęt nagrodził 10 mundurowych, zaś Wójt Gminy Wieliszew 5 funkcjonariuszy.

W trakcie uroczystości głos zabrał I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji  insp. Krzysztof Smela, który wysoko ocenił pracę i bardzo dobre wyniki osiągane przez legionowskich  policjantów oraz złożył funkcjonariuszom i ich rodzinom  życzenia spełnienia w życiu zawodowym, prywatnym, spokoju i bezpieczeństwa.

Słowa podziękowań i życzenia policjanci usłyszeli z ust Wicestarosty Legionowskiego Konrada Michalskiego, Prokuratora Rejonowego w Legionowie Ireneusza Ważnego oraz Cezariusza Kalinowskiego Prezesa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, który jednocześnie przyznał Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie mł. insp. Annie Jędrzejewskiej- Szpak Odznakę Za Zasługi dla Prezesa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Po uroczystym apelu zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia wystawy poświęconej Policji Państwowej przygotowanej przez legionowskich policjantów przy współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Legionowa.

Wyróżnionym i mianowanym na wyższe stopnie gratulujemy!

Źródło: KPP Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *