LEGIONOWO. 14 lat nielegalnie wypłacane diety radnym

2021-05-11 6:49:59

Po ponad 14 latach legionowscy radni – po mojej petycji oraz po piśmie Wojewody Mazowieckiego – dostrzegli, że uchwała Rady Miasta Legionowo w sprawie diet obarczona jest dwoma poważnymi wadami:


– diety dla radnych funkcyjnych jak np. przewodniczący rady czy przewodniczący komisji są stałym ryczałtem nieuzależnionym od nakładu pracy, czyli np. jeśli w danym miesiącu (przykładowo w lipcu) nie są prowadzone żadne prace to osoby te otrzymują dietę,
– uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Mimo uchwalenia na ostatniej sesji rady nowej uchwały i zasadniczo naprawie ww. błędów to jednak pozostaje kwestia legalności wypłaty diet radnym przez ostatnie 14 lat.
W mojej ocenie diety były wypłacane bezprawnie, gdyż uchwała w sprawie diet ma charakter aktu prawa miejscowego. Zgodnie z art. 88 Konstytucji oraz zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych warunkiem wejścia w życie tej uchwały jest jej ogłoszenie. Skoro nie została ogłoszona to oznacza, że nie weszła w życie, a zatem nie może stanowić podstawy prawnej do wypłaty diet radnym w Legionowie.
Z jednej strony radni wykonywali swoje zadania, odbywali posiedzenia i sesje i z punktu widzenia moralnego zwrot kosztów należy im się (kwestią sporną może być, czy diety w Legionowie nie są zbyt duże), a z drugiej stronie prezydent popełnił błąd i nie przekazał uchwały do ogłoszenia przez wojewodę przez co spowodował, że z punktu widzenia prawnego legalność wypłaty diet jest wątpliwa.
Urząd Miasta Legionowo wbrew oczywistemu orzecznictwu stoi na stanowisku, że wypłaty diet były legalne. O sprawie wie Wojewoda Mazowiecki i zobaczymy czy podejmie jakieś działania.

Dariusz Petryka radny Rady Miasta Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *