LEGIONOWO. 200 tys. zł za opieszałość w wypłacie odszkodowań

2016-12-05 10:13:45

Gmina Legionowo wypłaciła już blisko 200 tys. zł z powodu opóźnień wypłat odszkodowań za działki drogowe, które przeszły na własność Gminy. Są to ustawowe odsetki oraz waloryzacja sumy ustalonego wcześniej odszkodowania. Przysługują one byłym właścicielom działek drogowych i ich spadkobiercom.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. fragmenty ulic, które były własnością prywatnych właścicieli, przeszły na własność gmin i powiatów. Tak bowiem stanowił przepis ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Komu przysługuje odszkodowanie
Byłym właścicielom działek drogowych oraz ich spadkobiercom przysługuje odszkodowanie. Jednak warunkiem jego otrzymania było złożenie, w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wniosku o odszkodowanie. Teoretycznie po upływie tego okresu roszczenie wygasło. Jednak sprawa ograniczenia terminu składania wniosków tylko do końca 2005 r. budzi kontrowersje. Dlatego konstytucyjność tego przepisu była już dwa razy badana przez Trybunał Konstytucyjny. Być może, będzie badana po raz kolejny.

Opóźnienia wypłat
Władze miasta nie zamierzały jednak w ogóle wypłacać odszkodowań, dlatego odwoływały się od wszystkich decyzji starosty legionowskiego, twierdząc że odszkodowanie te w ogóle nie przysługują. W końcu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że odszkodowania te należą się mieszkańcom i trzeba je wypłacać. Dlatego do pierwszych wypłat doszło dopiero w roku 2009 a nie w 2001. Jednak władze Legionowa, w wielu przypadkach do tej pory, wnoszą odwołania i tym samym opóźniają moment wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli działek drogowych.

Waloryzacja i jeszcze odsetki
Jak wielokrotnie już jednak potwierdziły sądy, za opóźnienie wypłat byłym właścicielom często należą się: waloryzacja sumy odszkodowania oraz odsetki za opóźnienie zapłaty. Jak ustaliliśmy Gmina Legionowo wypłaciła już z tego tytułu w 9 przypadkach odsetki za opóźnienie wypłaty odszkodowania, na łączną kwotę 128 tys. 225 zł. Natomiast waloryzację sumy odszkodowania wypłacono w 22 przypadkach, na łączna kwotę 68 tys. 405 zł. Gmina Legionowo, w której imieniu działa prezydent miasta Legionowo, w 12 przypadkach wnosiła do sądów administracyjnych odwołania od decyzji, starosty legionowskiego oraz wojewody mazowieckiego, ustalających odsetki.

ML

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *