LEGIONOWO. A jednak, podwyżka w PWK

2021-08-18 2:58:37

Wody Polskie zatwierdziły nową taryfę za wodę i ścieki na terenie Gminy Legionowo. Oznacza to podwyżkę opłat dla mieszkańców korzystających z usług PWK Legionowo o ok. 4,3 %. Powodem są rosnące ceny energii elektrycznej, paliw oraz inflacja


Po 3 miesiącach Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla Gminy Legionowo, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na najbliższe 3 lata. Oznacza ona podwyżkę opłat dla mieszkańców korzystających z usług miejskiej spółki PWK Legionowo o ok. 4,3 %
Obecnie za 1 m³ wody płacimy 4,41 zł brutto. Cena ta wzrośnie w pierwszym roku o 20 gr do 4,61 zł brutto za 1 m³.
Natomiast obecna cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków – 8,27 zł brutto wzrośnie w pierwszym roku o 38 gr do 8,65 zł brutto za 1 m³.
Warto przypomnieć, że wcześniej władze spółki wielokrotnie opowiadały się za utrzymaniem dotychczasowej wysokości opłat. Tym razem w dokonanej kalkulacji uwzględniono szybko rosnące ceny energii elektrycznej, ceny paliw oraz poziom inflacji.

WD.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *