Facebook


LEGIONOWO. Blok na Piaskach – nie dotrzymują słowa

2018-03-21 7:19:41

W 2004 r. Wojskową Agencję Mieszkaniową (WAM) (obecnie Agencja Mienia Wojskowego) przekazała w formie darowizny działkę nr 1/30 na osiedlu Piaski Gminie Legionowo. Zgodnie zapisami tego aktu, mogła być ona wykorzystana wyłącznie na infrastrukturę osiedlową. Mimo to władze miasta postanowiły na podarowanym terenie, wybudować budynek mieszkalny z usługami w parterze


Po proteście wspólnot mieszkaniowych, władze porzuciły ten pomysł. Mieszkańcy chcieli aby na tym terenie powstał budynek w którym znalazła by miejsce przychodnia, klub osiedlowy, przedszkole lub żłobek oraz wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Temat budowy bloku powrócił po tym jak w tajemnicy przed mieszkańcami prezydent uzyskał zgodę prezesa WAM na zmianę celu darowizny z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego. Wówczas w 2015 roku rozpoczęto prace koncepcyjne i 2016 rozpoczęto budowę bloku z 30 mieszkaniami, przedszkolem, miejscem na przychodnię oraz pomieszczeniem przeznaczonym na klub osiedlowy. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy tego bloku Prezydent obiecywał mieszkańcom odtworzenie miejsc parkingowych, remont osiedlowej ulicy oraz wybudowanie boiska. W 2017 roku mieszkania w tym bloku zostały sprzedane w przetargu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Tak więc jest to własność prywatna z ułamkowym udziałem gminy z tytułu przedszkola i przychodni lekarskiej oraz klubu. Do chwili obecnej w kwestii obiecanych parkingów oraz remontu ulicy nic się nie zadziało. Dodatkowo mini boisko które miało być udostępnione mieszkańcom nadal jest zamknięte a klub osiedlowy ma większy napis niż powierzchnię użytkową. Nie znalazło się tam miejsce nawet dla rady osiedla. Klubem tym zawiaduje wolontariat Legionowo.

Jak widać ta działka oraz inwestycja jaką na niej dokonano, budziła i budzi nadal wiele emocji. Te emocje powróciły za sprawą ratusza, który w 2018 roku publiczne pieniądze postanowił przeznaczyć na dalsze inwestycje na tej działce. Z budżetu gminy Legionowo zamierza się przeznaczyć 50 tyś zł na wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 z wykonaniem dojść do przedszkola i boiska. Na moje pytania dotyczące tego wydatku zadawane podczas styczniowej i lutowej sesji rady miasta otrzymywałem ze strony prezydenta Pawlaka wymijające odpowiedzi. A to że trzeba ogrodzić już ogrodzony plac zabaw, że wspólnota tak chciała, że jak się ogrodzi to umożliwi się mieszkańcom korzystanie z boiska.

Dlatego też 12 marca 2018 roku zwróciłem się z interpelacją do władz miasta o udzielenie odpowiedzi na nurtujące mnie i mieszkańców osiedla Piaski pytania. Jest wiele miejsc i potrzeb na osiedlu gdzie można by było z pożytkiem dla mieszkańców wydatkować wskazaną wyżej kwotę a nie zaspokajać potrzeby wybranej grupy. Czas aby to wszystko zostało wyjaśnione.Dlatego też 12 marca 2018 roku zwróciłem się z interpelacją do władz miasta o udzielenie odpowiedzi na nurtujące mnie i mieszkańców osiedla Piaski pytania. Jest wiele miejsc i potrzeb na osiedlu gdzie można by było z pożytkiem dla mieszkańców wydatkować wskazaną wyżej kwotę a nie zaspokajać potrzeby wybranej grupy. Czas aby to wszystko zostało wyjaśnione. Dlatego z niecierpliwością oczekuję na stanowisko ratusza dotyczące tematów poruszonych w interpelacji.

Mirosław Grabowski

Komentarze

4 komentarze

 1. Mirek odpowiedz

  To jest treść interpelacji i pytań

  Mirosław Grabowski Legionowo, dnia 12.03.2018 r.
  Radny Rady Miasta Legionowo

  Pan Roman Smogorzewski
  Prezydent Miasta Legionowo

  za pośrednictwem
  Pana Janusza Klejmenta
  Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo

  INTERPELACJA

  w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Legionowo na 2018 r. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 z wykonaniem dojść do przedszkola i boiska w wysokości 50.000,00 zł (dział 700, rozdział 70095).

  W związku z faktem, iż w trakcie dyskusji mającej miejsce podczas obrad XL sesji Rady Miasta (w dniu 28.02.2018 r.) nie uzyskałem jednoznacznych argumentów, przemawiających za zasadnością ujęcia w budżecie gminy na 2018 r. inwestycji, o której mowa powyżej oraz w związku z licznymi pytaniami mieszkańców osiedla Piaski w przedmiotowej sprawie, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Na czyj wniosek w budżecie Gminy Legionowo na 2018 r. ujęto wydatek inwestycyjny na wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 z wykonaniem dojść do przedszkola i boiska w wysokości 50.000,00 zł? Czy istnieje dokumentacja będąca podstawą do ujęcia tego wydatku
  w budżecie, jeżeli tak proszę o jej udostępnienie. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela mieszkańców bloku przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 wynika, że nie wnioskowali oni o realizację przedmiotowej inwestycji.
  2. Jakie były podstawy podjęcia decyzji o sfinansowaniu ww. inwestycji ze środków publicznych, biorąc pod uwagę fakt, iż właścicielami terenu są w większości osoby prywatne, a miasto ma jedynie mniejszościowe udziały (przedszkole, przychodnia lekarska)?
  3. Jaka jest zasadność (w szczególności z punktu widzenia art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy
  o finansach publicznych) grodzenia tego terenu, w sytuacji, gdy zarówno plac zabaw przedszkola, jak i boisko zostały już ogrodzone na etapie realizacji inwestycji związanej z budową budynku wielorodzinnego na działce 1/30? Warto podkreślić, że koszt tamtej inwestycji wyniósł ok. 8,5 miliona zł. Czemu wówczas nie zrobiono ogrodzenia, którego wykonanie ujęto w tegorocznym budżecie?
  4. Czy i kiedy boisko znajdujące się na terenie działki 1/30 zostanie udostępnione mieszkańcom osiedla „Piaski”?
  5. Czy na odcinku pomiędzy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej a drogą osiedlową biegnącą pomiędzy blokami Zegrzyńska 31 i Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 obok wybudowanego boiska sportowego zostanie wykonany chodnik, umożliwiający bezpieczne przemieszczanie się dzieci udających się do szkoły podstawowej?
  6. Kiedy zostaną spełnione obietnice złożone mieszkańcom osiedla Piaski dotyczące min. miejsc parkingowych i remontu ulicy w sąsiedztwie działki 1/30? Z moich ustaleń wynika, że jeszcze na etapie planowania, a także budowy bloku na działce 1/30 przedstawiciele pobliskich Wspólnot Mieszkaniowych podejmowali dialog z Panem Prezydentem, mający na celu uzyskanie pomocy i wsparcia w rozwiązaniu tego, jakże istotnego problemu. Uzyskali wówczas zapewnienie, że władze miasta podejmą działania zmierzające do odtworzenia miejsc parkingowych na terenie działki 1/30 od strony bloków nr 31 i 35 po zakończeniu i odbiorze inwestycji.
  W mojej ocenie, środki zaplanowane na wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 można alokować w sposób bardziej efektywny i adekwatny do potrzeb mieszkańców tej części osiedla, dla których największą bolączką jest niewystarczająca liczba miejsc parkingowych i dziurawe ulice.
  W związku z powyższym wnoszę o relokację środków budżetowych, przewidzianych na realizację planowanej inwestycji, w sposób odpowiadający najistotniejszym potrzebom mieszkańców osiedla Piaski a w szczególności Wspólnot Mieszkaniowych sąsiadujących
  z działką 1/30.

 2. Karol z Legionowa odpowiedz

  Pieniądze publiczne wydawane są bezprawnie, bo to już jest prywatny teren !!!! A poza tym plan miejscowy zabrania grodzenia. Czyli miasto już 2-krotnie złamało prawo !!!!

 3. M.I. odpowiedz

  Hmm… to jakie jest to nurtujące autora pytanie…?

  1. Sławek odpowiedz

   Cóż błąd redakcyjny… należałoby sie odnieść do samej interpelacji… do meritum – dlaczego wydaje się publiczne pieniądze na inwestycje na prywatnej działce?, tylko dla wąskiej grupy mieszkańców?, ale za to oddziałujące na okolicznych mieszkańców…wszak grodzenie to ograniczanie przestrzeni publicznej, niszczenie porządku architektonicznego osiedla. Ciekawe co będzie jak inne działki zaczną się grodzić? I może jeszcze jedno…..np nie zgodzą sie na parkowanie “obcych” pojazdów na terenie prywatnym? ten teren przed tym budynkiem nie należy do tej wspólnoty…da się żyć normalnie za płotami? Owszem miasto może inwestować na prywatnym gruncie, ale po spełnieniu pewnych jasnych warunków zapisanych w ustawie…a tak na razie wygląda, że chce się ominąć lub nawet złamać przepisy.. jeżeli tak dalej ratusz będzie postępował…będą konflikty..i to duże. Zapewniam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *