LEGIONOWO. Budowa wodociągu na III Parceli

2020-11-13 8:54:28

Obecnie ilość osób korzystających z wodociągu miejskiego wynosi ok. 47 850 co stanowi ~ 97% ogólnej liczby mieszkańców Legionowa

Pomimo tak dużej liczby mieszkańców już korzystających z wodociągu miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. dalej rozbudowuje tę infrastrukturę doprowadzając sieć wodociągową dla osób potrzebujących. Długość sieci wodociągowej w naszym mieście wraz z przyłączami wynosi obecnie ponad 210 km.

Kończy się obecnie budowa odcinka sieci wodociągowej (DN 110) w Al. Legionów z odejściem w ul. Sosnową od ul. Jodłowej przez ul. Kolejową do ul. Wiśniowej o łącznej długości 953 m. Jednocześnie prowadzimy prace nad budową wodociągu w ul. Topolowej od Al. Legionów do ul. Jodłowej o łącznej długości 458 m oraz w ul. Kruczej z odejściem w ul. Wardenckiego o długości 200 m. Wszystkie te ulice będą zwodociągowane. Nowy wodociąg powstaje również w całej ul. Złotej o długości 277 m.

Na przełomie 2020/2021 roku mieszkańcy tych ulicy będą się mogli podłączyć do miejskiej sieci wodociągowej. Mapa miejskiej sieci wodociągowej robi się coraz gęściejsza. Praktycznie każdy kto chce skorzystać z miejskiej infrastruktury będzie miał taką możliwość.

Źródło: www.pwk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *