LEGIONOWO. Budują mimo protestów

2015-10-21 1:21:33

Władze miasta, mimo protestów mieszkańców, uzyskały pozwolenie na budowę bloku mieszkalnego na działce nr 1/30 na osiedlu Piaski. Protest trwa dalej i nadal podejmowane są działania prowadzące do wstrzymania inwestycji.

Gmina Miejska Legionowo na osiedlu Piaski, na terenie działki nr 1/30, wykorzystywanej jako boisko oraz parking dla samochodów zamierza wybudować wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami w parterze. Przeciwko tej inwestycji protestują trzy sąsiednie wspólnoty mieszkaniowe.

Usługi nie mieszkania
Utworzony komitet protestacyjny domaga się, aby zgodnie z pierwotnymi planami osiedla, działka nr 1/30 była wykorzystana wyłącznie na brakującą infrastrukturę osiedlową. Takie zapisy znalazły się również w akcie darowizny, na podstawie którego Gmina Legionowo otrzymała tę działkę od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM). Protestujący chcieliby, aby zamiast budynku z mieszkaniami na sprzedaż powstała tam przychodnia lekarska, żłobek, klub seniora, klub młodzieżowy, boiska, park rekreacyjny oraz nowe parkingi dla samochodów.

Udany protest
Poprzednia próba zabudowy tego terenu w 2010 r. nie powiodła się, bo zaprotestowało 16 okolicznych wspólnot mieszkaniowych. Ponadto ujawniony został zapis aktu darowizny, według którego teren został przekazany przez WAM z przeznaczeniem na infrastrukturę osiedlową i inna jego zabudowa mogłaby skutkować koniecznością zwrotu darowizny. Na początku 2015 r. okazało się, że władze powróciły do tego pomysłu. Wcześniej jednak prezydent, nie informując o tym mieszkańców, wystąpił do WAM o odstąpienie od możliwości odwołania darowizny i zgodę taką uzyskał.

Prezydent nie dewelopert
Wspólnoty mieszkaniowe Zegrzyńska 31, Zegrzyńska 37 i Zegrzyńska 55 zawiązały komitet protestacyjny i nie zamierzają składać broni. Podstawą złożonej przez nie skargi do Rady Miasta Legionowo było wskazanie, iż prezydent miasta Legionowo przekroczył swoje kompetencje oraz działał niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Według opinii prawnej znajdującej się w posiadaniu Komitetu Protestacyjnego, gmina nie może w ogóle budować mieszkań na sprzedaż, bo nie należy to do jej zadań własnych. Tę skargę jednak rada miasta, złożona w większości ze stronników prezydenta, uznała za niezasadną. Protestujący zapowiadają dalsze działania prowadzące do wstrzymania inwestycji, gdyby miasto w dalszym ciągu zamierzało budować bloki z mieszkaniami na sprzedaż i bawić się w tzw. dewelopera.

Pozwolenie na blok mieszkalny
Działania te mogą okazać się niezbędne, ponieważ władze miasta zleciły wykonanie projektu i uzyskały już pozwolenie na budowę. Na terenie działki nr 1/30, pomimo protestów, ma więc powstać wielorodzinny budynek mieszkalny o 4 kondygnacjach naziemnych, z 30 lokalami mieszkalnymi oraz z garażem podziemnym. Powierzchnia użytkowa budynku ma wynosić 3 tys. 500 m2, a powierzchnia usługowa: 43 m2. Ponadto w ramach powyższej powierzchni użytkowej w projekcie zaplanowano: 388 m2 na przedszkole, 153,5 m2 na przychodnię oraz 33,35 m2 na klub osiedlowy.

MACIEJ LERMAN

mlerman@tio.com.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *