Facebook
LEGIONOWO. Co z deszczówką na piaskach?

2018-09-30 2:36:36

Mieszkańcy osiedla Piaski za pośrednictwem radnego Grabowskiego starają się wyegzekwować na władzach miasta podjęcie zdecydowanych działań mających na celu poprawę funkcjonowania kanalizacji deszczowej na ul. Sybiraków i I Dywizji Zmechanizowanej. Do tej pory jednak im się to nie udało…

Radny Mirosław Grabowski

14 maja br. radny Mirosław Grabowski na prośbę mieszkańców os. Piaski zwrócił się do władz miasta, aby te zainterweniowały w sprawie zalegania wód opadowych na ich osiedlu. Radny w piśmie do prezydenta miasta zauważa, iż: ulica Sybiraków na wysokości bloku numer 19 oraz ulica I Dywizjonu Zmechanizowanego na wysokości wjazdu na parking nowo wybudowanego bloku na działce 1/30 zamieniają się w rozlewiska.

Niebezpieczna woda

W interpelacji możemy przeczytać, że powstające kałuże utrudniają mieszkańcom swobodne korzystanie z ulic i chodników. Jednocześnie gromadząca się woda, która nie spływa z drogi stanowi zagrożenie dla kierowców oraz niszczy infrastrukturę drogową. Efektem tego są spękania, koleiny, oraz zapadnięcia jezdni, chodników i parkingów. Pismo zostało opatrzone również pytaniami o rozwiązania, które zostały zastosowane na wskazanych ulicach w zakresie odprowadzania wód opadowych. Padły również pytania o przeglądy systemu odprowadzania wody oraz o działania jakie podjęto, aby rozwiązać problem gromadzenia się wód opadowych.

Urząd miał wystąpić o zgodę

W odpowiedzi na złożoną interpelację Urząd Miasta Legionowo, stwierdził iż nie ma możliwości dobudowania kolejnych studni, ponieważ podczas przejmowania terenu os. Piaski od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we wskazanych przez radnego w interpelacji miejscach, gminie zostały przekazane jedynie jezdnie bez chodników i poboczy niezbędnych do zagospodarowania wód opadowych. Ponadto jak poinformował UM Legionowo sprawdzonym, dodatkowym (oprócz studni chłonnych) rozwiązaniem w zakresie odwodnienia newralgicznych odcinków ulic byłaby wymiana krawężników drogowych na krawężniki z otworami i przepustami w celu skierowania wód opadowych na tereny zielone, a które to rozwiązanie wymaga zgody właściwej wspólnoty mieszkaniowej. Urząd miał wystąpić do wspólnot przedstawiając im szczegóły proponowanych rozwiązań. Z informacji jakie uzyskaliśmy władze miasta o żadne zgody nie wystąpiły, a sytuacja z kanalizacją przeciwdeszczową na os. Piaski nadal się nie poprawiła.

Lista poparcia

21 września br. radny Grabowski po raz kolejny wystąpił z prośbą do prezydenta miasta o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu poprawę funkcjonowania kanalizacji deszczowej na os. Piaski. Listę poparcia w sprawie modernizacji systemu odprowadzania wody podpisało 105 mieszkańców. Czy i tym razem władze miasta zbagatelizują problem jak to robiły do tej pory?

KT

Komentarze

1 komentarz

  1. deszczówka odpowiedz

    Naprawa kanalizacji w tym miejscu to podstawa. Mam nadzieję, że się udało to wykonać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *