LEGIONOWO. Czy Miasto zaleją śmieci?!

2021-06-05 2:28:17

Za niespełna miesiąc wygasa umowa na odbiór odpadów z terenu Legionowa. Obecnie trwa przetarg, który ma wyłonić nowego operatora tej usługi. Termin jego rozstrzygnięcia zbiega się z zakończeniem poprzedniej umowy. Czy Legionowo zaleją śmieci?


Obecnie prowadzony jest konkurs przetargowy, który ma wyłonić firmę odbierającą odpady od mieszkańców Legionowa od 1 lipca br. do końca 2022 r. Pierwotnie miał zakończyć się 28 maja, ale został przedłużony do 30 czerwca. Oznacza to, że obecna umowa z operatorem – firmami Ms-Eko i Eko-Max Recykling wygasa tego samego dnia, w którym kończy się przetarg. Termin składania ofert przedłużył się, ponieważ spółka Remondis złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Firma zarzuciła miastu uchybienia w organizacji trwającego przetargu.

Zarzuty Remondis

W odwołaniu do KIO firma zarzuciła legionowskiemu magistratowi niejednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia, co miałoby wpłynąć na nienależyte przygotowanie oferty, a w przyszłości złą realizację usługi. Wytknięto również, iż kodu śmieci mających być odbieranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie ma w katalogu odpadów określonym w rozporządzeniu ministra klimatu. Zdaniem Remondis, kryterium wyboru oferty, jakim jest czynnik społeczny prowadzi do nieporównywalności ofert, narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Według przedsiębiorstwa, termin rozpoczęcia realizacji usługi jest zbyt szybki, niewystarczający i uniemożliwiający przygotowanie się do jej realizacji. Ratusz odpiera zarzuty, stwierdzając, że są po prostu przesadzone. Jednakże władze miasta przyznały rację zgłaszającemu zażalenie w kwestii błędnego oznaczenia kodu śmieci mających być odbieranych PSZOK.

Czy zaleją nas śmieci?

W ubiegłą środę, 26 maja podczas sesji Rady Miasta, wiceprezydent Legionowa, Marek Pawlak uspokajał i twierdził, że miasto jest gotowe do sytuacji, w której nie uda się rozstrzygnąć przetargu. – Jak przetarg będzie się przeciągał, to przedłużymy umowę z obecną firmą – powiedział Marek Pawlak. Radni chcieli ustalić z zastępcą prezydenta, czy legionowianie zapłacą więcej za odbiór odpadów. Na to pytanie odpowiedź jednak nie padła.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *