LEGIONOWO. Czy prezydent pobiera podatek?

2018-07-16 7:01:50

 

Radny Mirosław Grabowski złożył interpelację, w której zadał pytania dotyczące poboru podatku od nieruchomości, od działek przy ul. Kozietulskiego. Władze miasta twierdzą, że nie mają nic wspólnego z tymi działkami, a Gminę Legionowo błędnie wpisano jako zarządzającego


Mieszkańcy ul. Kozietulskiego w Legionowie próbują uzyskać prawo do jednej z działek aby utworzyć tam teren zielony dostępny dla wszystkich mieszkańców oraz zabezpieczyć rosnące drzewa. Niestety do kilku lat władze miasta nie potrafią wyjaśnić jaki jest stan prawny tych działek.

Działki nie należą do Legionowa?

W trakcie majowej sesji Rady Miasta, prezydent Marek Pawlak stwierdził, że działki nr 1 i nr 16 z obrębu 55 przy ul. Kozietulskiego nie znajdują się w zasobach Gminy Miejskiej Legionowo, a Gmina tylko przez pomyłkę została wpisana w ewidencji gruntów jako zarządzający. Wtedy też mieszkańcy zarzucili władzom, że tak na prawdę nie zależy im na wyjaśnieniu sprawy. Padły też zarzuty pod adresem prezydenta Romana Smogorzewskiego sugerujące, że pozwolił on na zajęcie jednej z działek należących Skarbu Państwa przez osobę prywatną, ponieważ inaczej nie mógłby sprzedać własnej działki.

Legionowskie czy nie?

Mieszkańcy dowodzili również, że miasto ma obowiązek wyjaśnić sprawę własności działek przy ul. Kozietulskiego, choćby z powodu należnego Gminie podatku od nieruchomości. Z kolei opozycyjni radni chcieli, aby prezydent udzielił wszystkim w tej sprawie wyjaśnień na piśmie. Spotkało się to jednak z gwałtownym sprzeciwem popierających prezydenta radnych, w tym Marcina Smogorzewskiego, brata prezydenta. W związku z istniejącymi wątpliwościami, radny Mirosław Grabowski złożył interpelację, w której pyta: czy Gmina Legionowo uzyskuje wpływy podatkowe od działek przy ul. Kozietulskiego, czy w przypadku tych działek zostały przyznane jakieś ulgi lub zwolnienia oraz jakie wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości, od tych działek uzyskało miasto w latach 2014-2018r.

QK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *