LEGIONOWO. Czy w Legionowie jest bezpiecznie? – Wywiad z radnym Arturem Pawłowskim

2020-02-06 4:05:15

Przedstawiciele Policji oraz radni podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa dyskutowali właśnie o bezpieczeństwie oraz przestępczości w Legionowie. Na temat wniosków z tego spotkania rozmawiamy z radnym Arturem Pawłowskim

TiO: Czy mieszkańcy Legionowa mogą czuć się bezpiecznie?

Artur Pawłowski: Według Przedstawicieli Policji obecnych na Komisji Bezpieczeństwa zdecydowanie tak. Nastąpił ogólny spadek liczby postępowań związanych z uszczerbkiem na zdrowiu oraz niszczeniem mienia. Jedynie statystyki kradzieży utrzymują się od lat na podobnym poziomie.

TiO: Jak wygląda sytuacja na drogach?

AP: Rozmawialiśmy o przejściach dla pieszych. Pozytywnym zaskoczeniem była przygotowana przez Wydział Ruchu Drogowego mapa przejść, które powinny być dodatkowo doświetlone. Wśród nich znalazły się: Strużańska 2a, Kościuszki 7, Zegrzyńska-Al. Sybiraków, Piłsudskiego-Batorego, Kopernika-Słowackiego, Sowińskiego 12, Sowińskiego-Krasińskiego, Krasińskiego 71, Krasińskiego-Sowińskiego, Mickiewicza 2c, Olszankowa-Suwalna, Sobieskiego przy Arenie Legionowo.

TiO: Czy według statystyk młodzież częściej sięga po używki?

AP: Rozczarowała mnie niska wykrywalnością spraw związanych z narkotykami wśród młodzieży. W 2019 roku jedynie wobec 2 osób nieletnich były prowadzone postępowania!

TiO: Sądzi Pan, że problem jest większy?

AP: Myślę, że takie przekonanie posiada każdy z nas. Mówią o tym oficjalne sondaże. Potrzebne są dodatkowe procedury w szkołach obligujące do współpracy z policją, aby lokalizować źródło, a nie tylko odbiorców narkotyków. Odpowiedzialność spoczywa również na nas czyli rodzicach. Rozmawiajmy z dziećmi, aby uchronić je przed narkotykami, ale jeśli będą się nam zwierzać szukajmy dla nich pomocy.

TiO: Jak oceni Pan miejski monitoring w kontekście działań policji?

AP: Niezbędna jest modernizacja systemu. Tymczasem kamery znikają tak jak przy Broniewskiego-Kaziemierza Wielkiego. To zadanie miasta i chciałbym, aby znalazły się na ten cel środki. Policja niemal co dzień zatrzymuje i doprowadza do aresztu osoby poszukiwane listem gończym lub wskazane do ustalenie miejsca pobytu np. ukrywające się na terenie miasta przed wymiarem sprawiedliwości. W zeszłym roku było to 310 osób.

TiO: Dlaczego wybierają Legionowo jako „miejsce schronienia”?

AP: Trudno mi to ocenić, ale pewnie są jakieś tego powody. Trzeba też docenić pracę legionowskiej policji.

TiO: Czy zgłaszał Pan jakieś wnioski?

AP: Tak razem, z Grzegorzem Kowalskim zgłosiliśmy wnioski o montaż czasomierzy nad sygnalizatorami świetlnymi oraz wykonanie przejścia dla pieszych z Centrum Komunikacyjnego na ul. Kościuszki.

TiO: Czy będą wykonane?

AP: Niestety, radni PO i Porozumienia samorządowego nie są skłonni wspierać naszych pomysłów, nawet jeśli dotyczą spraw bezpieczeństwa. W zamian za to proponują swoje, jak propozycja radnego Pachulskiego, aby w Legionowie wszystkie skrzyżowania (poza kilkoma ulicami) zrobić równorzędne…

TiO: Pozostawmy takie pomysły bez komentarza, dziękuję za rozmowę.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *