LEGIONOWO. Czy władze miasta przeproszą radnych?

2020-06-11 3:48:17

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta, na stronie urzędu, jeszcze podczas trwania sesji, opublikowano informację, że Radni PiS, NMNS oraz radni niezależni byli przeciwko zwolnieniu z opłat za żłobek. Informacja była zmanipulowana. Radni zawnioskowali o sprostowanie i przeprosiny. Do dziś nikt nie przyznał się do zamieszczenia notatki i nie przeprosił radnych


Artykuł zamieszczony na stronie internetowej miasta oburzył wszystkich obecnych na kwietniowej sesji radnych. Jeszcze podczas jej trwania przegłosowano wniosek do prezydenta, który zakładał aby zastępca prezydenta Piotr Zadrożny w zmanipulowanym artykule wyjaśnił dokładnie okoliczności głosowania oraz przeprosił za bulwersujący tekst informacji. Żaden z radnych obecnych na sesji nie był przeciwko temu wnioskowi. Tekst informacji został zmieniony oraz umieszczono w nim krótkie tłumaczenie zastępcy prezydenta, ale nie przeproszono za zdyskredytowanie radnych opozycji.

Urząd odpowiada, ale połowicznie

Radni postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wyjaśnić kto zmanipulował informację dotyczącą zniesienia ulg za żłobek lub dowiedzieć się kto zlecił taką formę informacji. W tej sprawie aż dwie interpelacje wystosował radny Mirosław Grabowski (Nasze Miasto Nasze Sprawy). W odpowiedzi na zapytanie poinformowano go, iż „zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Legionowo prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej www.legionowo.pl jest w zadaniach Referatu Kultury i Współpracy, jego kierownikiem jest Anna Szwarczewska, a nadzór sprawuje pierwszy zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny.” Odpowiedź podpisał Marek Pawlak. Na szczegółowsze pytania, kto zlecił tak podać informację oraz kto ją tam zamieścił Urząd już odpowiedzieć nie chciał: „W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2020 informuję, że nie ma żadnych podstaw prawnych ani uzasadnienia, aby udzielić odpowiedzi na sformułowane pytania. Organizacja pracy, zarówno urzędu miasta, jak i zatrudnionych w nim pracowników, leży w kompetencjach tylko i wyłącznie prezydenta miasta, co jasno określa ustawa o samorządzie gminnym. Ta sama ustawa reguluje też zakres kompetencji rady miasta oraz radnych. W związku z powyższym pytania pozostawiam bez odpowiedzi.” Na 2 interpelację odpowiedział Piotr Zadrożny.

Wiele pytań nadal bez odpowiedzi

W tej sprawie pozostaje wiele pytań: Co ma do ukrycia legionowska władza? Kto chciał zdyskredytować radnych podczas kwietniowej sesji rady miasta? Dlaczego na proste pytania radnego zasłaniają się tajemnicą? Czy urzędnik publiczny może obrażać radnych pisząc kłamstwa, a przełożeni go kryją? A może to obawa aby ten urzędnik nie wydał swoich mocodawców? Jedno jest pewne, Prezydent nadal nie przeprosił mimo wniosku radnych. Sprawę krótko komentuje radny Grabowski: „Prawo jest prawem i wkrótce i ta sprawa zostanie rozwikłana. Cierpliwość popłaca. Dziwna to jednak władza, która ukrywa prawdę.”

Paulina Nowicka

Komentarze

1 komentarz

  1. Naprawiamy_samorząd odpowiedz

    Smogorzewski kazał, Zadrożny bezmyślnie zlecił, Referat Kultury napisał i wrzucił na stronę. Proste. Pracownicy referatu to pionki, nie ważne który to napisał, ważne że zaakceptował Zadrożny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *